Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-09-06

Sammanträde 2017-09-06

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen

1 Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering


Omedelbar justering gäller där det framgår av det skriftliga underlaget

Nya ärenden, Borgarrådet Wanngård

2 Rapport över inkomna ärenden

11 augusti - 17 augusti 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 PM: Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)

Remiss från Finansdepartementet
Remisstid den 15 september 2017
Dnr 110-703/2017

Borgarråden Wanngård och Burell

4 PM: Stärka styrningen av skolsamordningen

Skrivelse av Lotta Edholm (L)
Dnr 108-227/2017

Borgarrådet Wanngård

5 Rapport över inkomna ärenden

18 augusti - 24 augusti 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 PM: Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut den 15 maj 2017, § 20, Demokratisäkra stöd till föreningar

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 12633-17
Svarstid den 7 september 2017
Dnr 106-2017/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 PM: Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Remiss från Utbildningsdepartementet
Remisstid den 15 september 2017
Dnr 110-1069/2017

8 PM: Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20)

Remiss från Finansdepartementet
Remisstid den 15 september 2017
Dnr 110-1001/2017

9 PM: Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 7 september 2017
Dnr 110-933/2017

10 Digitala trygghetsvandringar

Motion (2016:110) av Johan Nilsson (M)
Dnr 106-1589/2016

Borgarrådet Mogert

11 PM: Ny översiktsplan för Ekerö kommun

Remiss från Ekerö kommun
Remisstid den 14 september 2017
Dnr 120-1155/2017

12 Vikten av fortsatt utredning av möjliga överdäckningar i Stockholm

Motion (2016:90) av Erik Slottner (KD)
Dnr 106-1278/2016

Valärenden

13 Valärende i kommunfullmäktige

14 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval
6 september 2017

Övrigt

15 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 30 augusti 2017

Borgarrådet Wanngård

16 PM: Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i Välfärden (SOU 2017:38)

Remiss från Finansdepartementet
Remisstid den 11 september 2017
Dnr 110-957/2017

Borgarrådet Lindhagen

17 PM: Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 8 september 2017
Dnr 110-744/2017

18 PM: Beslutsunderlag till regeringen om att erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Remiss från Folkhälsomyndigheten
Remisstid den 10 september 2017
Dnr 137-1152/2017

§2 Rapport över inkomna ärenden

11 augusti ­- 17 augusti 2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20170906.pdf (255 kb)

§3 PM: Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)

Remiss från Finansdepartementet
Remisstid den 15 september 2017
Dnr 110-703/2017

§4 PM: Stärka styrningen av skolsamordningen

Skrivelse av Lotta Edholm (L)
Dnr 108-227/2017

§5 Rapport över inkomna ärenden

18 augusti ­- 24 augusti 2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20170906.pdf (255 kb)

§6 PM: Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut den 15 maj 2017, § 20, Demokratisäkra stöd till föreningar

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 12633-17
Svarstid den 7 september 2017
Dnr 106-2017/2015

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20170906.pdf (253 kb)

§7 PM: Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Remiss från Utbildningsdepartementet
Remisstid den 15 september 2017
Dnr 110-1069/2017

§8 PM: Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20)

Remiss från Finansdepartementet
Remisstid den 15 september 2017
Dnr 110-1001/2017

§9 PM: Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 7 september 2017
Dnr 110-933/2017

§10 Digitala trygghetsvandringar

Motion (2016:110) av Johan Nilsson (M)
Dnr 106-1589/2016

§11 PM: Ny översiktsplan för Ekerö kommun

Remiss från Ekerö kommun
Remisstid den 14 september 2017
Dnr 120-1155/2017

§12 Vikten av fortsatt utredning av möjliga överdäckningar i Stockholm

Motion (2016:90) av Erik Slottner (KD)
Dnr 106-1278/2016

§13 Valärende i kommunfullmäktige

Avsägelser
2 oktober 2017

Beslut
Ärendet utgår.

Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20170906.pdf (231 kb)

§14 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval
6 september 2017

Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20170906.pdf (290 kb)

§15 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 30 augusti 2017

§16 PM: Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38)

Remiss från Finansdepartementet
Remisstid den 11 september 2017
Dnr 110-957/2017

§17 PM: Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 8 september 2017
Dnr 110-744/2017

§18 PM: Beslutsunderlag till regeringen om att erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Remiss från Folkhälsomyndigheten
Remisstid den 10 september 2017
Dnr 137-1152/2017