Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-05-03

Sammanträde 2017-05-03

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen

1 Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering


Omedelbar justering gäller där det framgår av det skriftliga underlaget

Nya ärenden, Borgarrådet Wanngård

2 Rapport över inkomna ärenden

31 mars 2017 - 11 april 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Införande av valobservatörer

Motion (2016:93) av Lotta Edholm (L)
Dnr 106-1334/2016

4 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen

Borgarrådet Mogert

5 Detaljplan för Mälarbanan, sträckan Spånga till Barkarby, del av fastigheten Norrmalm 5:1 m.fl. i stadsdelarna Bromsten, Lunda, Solhem, Sundby och Tensta, Dp 2013-20055-54

6 Hjälp till flyktingbarn för bättre och snabbare läsförmåga

Motion (2016:21) av Anette Hellström (M)
Dnr 106-231/2016

7 Inrätta fler livescener i Stockholm

Motion (2016:33) av Stina Bengtsson m.fl. (alla C)
Dnr 106-534/2016

8 Sambandet Bagarmossen - Skarpnäck

Motion (2016:6) av Kristina Lutz (M)
Dnr 106-124/2016

9 Administrativ avgift vid överklagande av detaljplaner

Motion (2016:14) av Joakim Larsson m.fl. (alla M)
Dnr 106-221/2016

10 Namngivning av plats efter Arvid Lindman

Motion (2016:58) av Joakim Larsson och Sten Nordin (båda M)
Dnr 106-835/2016

11 Skattelättnader för fler filminvesteringar i Stockholmsregionen

Motion (2016:59) av Monika Lozancic (M)
Dnr 106-836/2016

Borgarrådet Helldén

12 Ny park längs Årstaviken

Motion (2016:23) av Karin Ernlund (C)
Dnr 106-246/2016

Borgarrådet Wanngård

13 Rapport över inkomna ärenden

12 april 2017 - 20 april 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm

Motion (2016:75) av Joakim Larsson (M)
Dnr 106-989/2016

Borgarrådet Mogert

15 Stockholms stads filmstrategi

16 Boulevardisering av Örbyleden för att möjliggöra tiotusentals nya bostäder

Motion (2016:87) av Jonas Naddebo m.fl. (alla C)
Dnr 106-1124/2016

17 Namngivelse av skolgården på Kommendörsgatan 31 till Anna Ahlströms plan

Motion (2016:15) av Johanna Sjö (M)
Dnr 106-224/2016

18 Att demokratisäkra föreningsstödet

Motion (2016:48) av Lotta Edholm (L)
Dnr 106-725/2016

19 Ett skyskrapeprogram för Stockholm

Motion (2016:53) av Karin Ernlund och Jonas Naddebo (båda C)
Dnr 106-778/2016

20 Tillfälligt stöd till Judiska museet i Stockholm

Motion (2016:71) av Lotta Edholm och Rasmus Jonlund (båda L)
Dnr 106-991/2016

Borgarrådet Burell

21 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor 2017-2020

Förslag till utbildningsnämnden
Uppdrag från budget
Dnr 141-2067/2016

22 Förbättra barnens säkerhet på förskolorna i Stockholms stad

Motion (2016:106) av Jonas Naddebo (C)
Dnr 106-1453/2016

23 Meningsfull fritid

Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)
Dnr 106-1450/2016

Borgarrådet Luhr

24 PM: Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)

Remiss från Miljö- och energidepartementet
Remisstid den 3 maj 2017
Dnr 110-138/2017

Borgarrådet Helldén

25 Minska utsläppen och bygg bostäder vid västra Valhallavägen

Motion (2016:24) av Karin Ernlund (C)
Dnr 106-335/2016

26 En mer levande stadsmiljö under Stockholms broar

Motion (2016:29) av Karin Ernlund (C)
Dnr 106-456/2016

Valärenden

27 Valärende i kommunfullmäktige

28 Valärende i kommunfullmäktige

Ny mandatperiod: Nominering av ledamöter och suppleant i Stockholms Terminal AB
15 maj 2017

29 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval
3 maj 2017

Övrigt

30 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 26 april 2017

Borgarrådet Wanngård

31 PM: Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30, § 19, Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) nyproduktion av skola på fastigheten Brandstegen 1

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm
Dnr 112-1659/2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Mogert

32 PM: Stockholms stads hederspriser, Bellmanpris och Lennart af Petersenspris.

Förslag på 2017 års mottagare.
Förslag från kulturnämnden
Dnr 175-661/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Burell

33 PM: Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)

Remiss från Utbildningsdepartementet
Remisstid den 9 maj 2017
Dnr 110-307/2017

Borgarrådet Luhr

34 PM: Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Remiss från Miljö- och energidepartementet
Remisstid 5 maj 2017
Dnr 110-513/2017

35 PM: Ändrad beräkning av bilförmån

Remiss från Finansdepartementet
Remisstid 5 maj 2017
Dnr 110-563/2017

36 PM: Inaktivering av krisledningsnämndens verksamhet

§2 Rapport över inkomna ärenden 31 mars - 11 april 2017

§3 Införande av valobservatörer

Motion (2016:93) av Lotta Edholm (L)

Dnr 106-1334/2016

§4 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen

§5 Detaljplan för Mälarbanan, sträckan Spånga till Barkarby, del av fastigheten Norrmalm 5:1 m.fl. i stadsdelarna Bromsten, Lunda, Solhem, Sundby och Tensta, Dp 2013-20055-54

§6 Hjälp till flyktingbarn för bättre och snabbare läsförmåga

Motion (2016:21) av Anette Hellström (M)

Dnr 106-231/2016

§7 Inrätta fler livescener i Stockholm

Motion (2016:33) av Stina Bengtsson m.fl. (alla C)
Dnr 106-534/2016

§8 Sambandet Bagarmossen - Skarpnäck

Motion (2016:6) av Kristina Lutz (M)

Dnr 106-124/2016

§9 Administrativ avgift vid överklagande av detaljplaner

Motion (2016:14) av Joakim Larsson m.fl. (alla M)

Dnr 106-221/2016

§10 Namngivning av plats efter Arvid Lindman

Motion (2016:58) av Joakim Larsson och Sten Nordin (båda M)

Dnr 106-835/2016

§11 Skattelättnader för fler filminvesteringar i Stockholmsregionen

Motion (2016:59) av Monika Lozancic (M)

Dnr 106-836/2016

§12 Ny park längs Årstaviken

Motion (2016:23) av Karin Ernlund (C)

Dnr 106-246/2016

§13 Rapport över inkomna ärenden 12 april 2017 - 20 april 2017

§14 Hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm

Motion (2016:75) av Joakim Larsson (M)

Dnr 106-989/2016

§15 Stockholms stads filmstrategi

§16 Boulevardisering av Örbyleden för att möjliggöra tiotusentals nya bostäder

Motion (2016:87) av Jonas Naddebo m.fl. (alla C)
Dnr 106-1124/2016

 

§17 Namngivelse av skolgården på Kommendörsgatan 31 till Anna Ahlströms plan

Motion (2016:15) av Johanna Sjö (M)

Dnr 106-224/2016

§18 Demokratisäkra föreningsstödet

Motion (2016:48) av Lotta Edholm (L)

Dnr 106-725/2016

§19 Ett skyskrapeprogram för Stockholm

Motion (2016:53) av Karin Ernlund och Jonas Naddebo (båda C)

Dnr 106-778/2016

§20 Tillfälligt stöd till Judiska museet i Stockholm

Motion (2016:71) av Lotta Edholm och Rasmus Jonlund (båda L)

Dnr 106-991/2016

§21 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor 2017-2020

Förslag från utbildningsnämnden

Uppdrag från budget

Dnr 141-2067/2016

§22 Förbättra barnens säkerhet på förskolorna i Stockholms stad

Motion (2016:106) av Jonas Naddebo (C)

Dnr 106-1453/2016

§23 Meningsfull fritid

Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)
Dnr 106-1450/2016

§24 PM: Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)

Remiss från Miljö- och energidepartementet

Remisstid den 3 maj 2017

Dnr 110-138/2017

§25 Minska utsläppen och bygg bostäder vid västra Valhallavägen

Motion (2016:24) av Karin Ernlund (C)

Dnr 106-335/2016

§26 En mer levande stadsmiljö under Stockholms broar

Motion (2016:29) av Karin Ernlund (C)

Dnr 106-456/2016

§27 Valärende i kommunfullmäktige

§28 Valärende i kommunfullmäktige

Ny mandatperiod: Nominering av ledamöter och suppleant i Stockholms Terminal AB 15 maj 2017

Beslut/Protokollsutdrag
§28_prot_20170503.pdf (237 kb)

§29 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval

3 maj 2017

Beslut
1. Sara Pettigrews (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott godkänns.
2. Sara Pettigrews (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens ytterstads- och demokratiutskott godkänns.
3. Vakanser bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§29_prot_20170503.pdf (288 kb)

§30 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 26 april 2017

§31 PM: Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2017, § 19, Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) nyproduktion av skola på fastigheten Brandstegen 1

Yttrande til Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 4498-17

Dnr 112-1659/2016

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§31_prot_20170503.pdf (328 kb)

§32 PM: Stockholms stads hederspriser och Lennart af Petersenspris år 2017

Förslag från kulturnämnden

Dnr 175-661/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§32_prot_20170503.pdf (254 kb)

§33 PM: Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)

Remiss från Utbildningsdepartementet

Remisstid den 9 maj 2017

Dnr 110-307/2017

§34 PM: Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Remiss från Miljö- och energidepartementet

Remisstid 5 maj 2017

Dnr 110-513/2017

§35 PM: Ändrad beräkning av bilförmån Remiss från Finansdepartementet

Remisstid den 5 maj 2017

Dnr 110-563/2017

§36 PM: Inaktivering av krisledningsnämndens verksamhet