Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-06-21

Sammanträde 2017-06-21

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen

1 Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering


Omedelbar justering gäller där det framgår av det skriftliga underlaget

Nya ärenden, Borgarrådet Wanngård

2 Rapport över inkomna ärenden

3 PM: Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognos

Humanitärt undantag i plan och bygglagen, skrivelse av Lotta Edholm (L),
Delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2015, årsrapport från Funktionshinderombudsmannen,
Avtal med SHIS (Stiftelsen Hotellhem i Stockholm) om bostadslägenheter för nyanlända,
Samlad kvalitetsredovisning kommunal förskola i Stockholms stad 2016,
Kompetensförsörjningsinsatser för den kommunala förskoleverksamheten i staden,
Upphandling av ramavtal för statistik
Uppföljning Stockholms stads miljöprogram
Dnr 181-832/2017, 108-2041/2015, 151-571/2016, 112-2126/2016, 140-801/2017, 140-610/2017, 220-881/2017, 220-882/2017, 220-883/2017, 134-932/2017

4 PM: Årsrapport över 2016 års granskning av kommunstyrelsen

Begäran om yttrande från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1
Svarstid den 30 juni 2017
Dnr 183-640/2017

5 PM: Brottsdatalag (SOU 2017:29)

Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 11 juli 2017
Dnr 110-721/2017

6 PM: Inrätta en minnesplats över lastbilsattackens offer

Skrivelse av Lotta Edholm (L)
Dnr 108-713/2017

Borgarråden Wanngård och Burell

7 PM: Samordnad grundskoleplanering i Stockholm, SAMS - planeringsinriktning 2017

Borgarråden Wanngård och Luhr

8 PM: Stockholms stads synpunkter på Europeiska kommissionens energipaket

Borgarrådet Mogert

9 PM: Fördelning av statsbidrag inom Stockholms stad som förvaltningskommun för finska

Borgarrådet Bjuggren

10 PM: Anmälan om svar på remiss Förslag på ändringar av Skolverkets föreskrifter (SKLFS 2015:28) om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av det kommunala aktivitetsansvaret

Remiss från Skolverket
Dnr 142-380/2017

Borgarrådet Burell

11 PM: Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Remiss från Utbildningsdepartementet
Remisstid den 26 juni 2017
Dnr 110-551/2017

12 PM: Anmälan om svar på remiss angående förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Remiss från Skolverket
Dnr 141-776/2017

Borgarrådet Luhr

13 PM: Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22)

Remiss från Miljö- och energidepartementet
Remisstid den 29 juni 2017
Dnr 110-706/2017

Borgarrådet Helldén

14 Stävja problemen med sopsäckar på Stockholms gator

Motion (2016:107) av Jonas Naddebo och Christina Linderholm (båda C)
Dnr 106-1454/2016

Borgarrådet Lindblom

15 PM: Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 30 juni 2017
Dnr 123-1234/2017

Valärende

16 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval
21 juni 2017Borgarrådet Wanngård

17 PM: Beslut om delegation till stadsdirektören att besluta om demokratistöd

Dnr 102-862/2017
Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 21 juni 2017 och publiceras senast med protokollet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 PM: Samråd för 220 kV-ledning mellan Mårtensdal och Jarlaberg

Remiss från Ellevio AB
Dnr 133-853/2017
Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 21 juni 2017 och publiceras senast med protokollet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 PM: Samråd om förlängning av koncession för förbindelsen Högdalen-Nacka, Stockholms och Nacka kommuner, Stockholms län

Remiss från Svenska kraftnät
Remisstid den 22 juni 2017
Dnr 133-905/2017
Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 21 juni 2017 och publiceras senast med protokollet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 PM: Kompletterande samråd enligt 6 kap miljöbalken för 400 kV markkablar mellan Snösätra och Högdalen

Remiss från Svenska kraftnät
Remisstid den 22 juni 2017
Dnr 133-778/2017
Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 21 juni 2017 och publiceras senast med protokollet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 PM: Begäran om yttrande avseende ansökan om tillstånd att inrätta flygplats

Remiss från Transportstyrelsen
Remisstid den 26 juni 2017
Dnr 123-766/2017
Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 21 juni 2017 och publiceras senast med protokollet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 PM: Lokala handlingsplaner och åtgärder i staden för att motverka våldsbejakande extremism

Dnr 155-1015/2017
Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 21 juni 2017 och publiceras senast med protokollet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 PM: Tillsättning av förvaltningschef

Dnr 501-1/2017
Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 21 juni 2017 och publiceras senast med protokollet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Burell

24 PM: Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

Remiss från Utbildningsdepartementet
Remisstid den 5 augusti 2017
Dnr 110-823/2017
Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 21 juni 2017 och publiceras senast med protokollet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Helldén

25 PM: Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad

Remiss från Sundbybergs stad
Dnr 123-822/2017
Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 21 juni 2017 och publiceras senast med protokollet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§2 Rapport över inkomna ärenden

§3 PM: Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognos 2 juni ­ 8 juni 2017

Humanitärt undantag i plan och bygglagen, skrivelse av Lotta Edholm (L),

Delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2015, årsrapport från Funktionshinderombudsmannen,

Avtal med SHIS (Stiftelsen Hotellhem i Stockholm) om bostadslägenheter för nyanlända,

Samlad kvalitetsredovisning kommunal förskola i Stockholms stad 2016,

Kompetensförsörjningsinsatser för den kommunala förskoleverksamheten i staden,

Upphandling av ramavtal för statistik

Uppföljning Stockholms stads miljöprogram

Dnr 181-832/2017, 108-2041/2015, 151-571/2016, 112-2126/2016, 140-801/2017, 140-610/2017, 220-881/2017, 220-882/2017, 220-883/2017, 134-932/2017

§4 PM: Årsrapport över 2016 års granskning av kommunstyrelsen

Begäran om yttrande från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1

Svarstid den 30 juni 2017

Dnr 183-640/2017

§5 PM: Brottsdatalag (SOU 2017:29)

Remiss från Justitiedepartementet

Remisstid den 11 juli 2017

Dnr 110-721/2017

§6 PM: Inrätta en minnesplats över lastbilsattackens offer

Skrivelse av Lotta Edholm (L)

Dnr 108-713/2017

§7 PM: Samordnad grundskoleplanering i Stockholm, SAMS ­ planeringsinriktning 2017

§9 PM: Fördelning av statsbidrag inom Stockholms stad som förvaltningskommun för finska

§10 PM: Anmälan om svar på remiss Förslag på ändringar av Skolverkets föreskrifter (SKLFS 2015:28) om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av det kommunala aktivitetsansvaret

Remiss från Skolverket

Dnr 142-380/2017

§11 PM: Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Remiss från Utbildningsdepartementet

Remisstid den 26 juni 2017

Dnr 110-551/2017

§12 PM: Anmälan om svar på remiss angående förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Remiss från Skolverket

Dnr 141-776/2017

§13 PM: Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22)

Remiss från Miljö- och energidepartementet

Remisstid den 29 juni 2017

Dnr 110-706/2017

§14 Stävja problemen med sopsäckar på Stockholms gator Motion (2016:107) av Jonas Naddebo och Christina Linderholm (båda C)

§15 PM: Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Remiss från Socialdepartementet

Remisstid den 30 juni 2017

Dnr 110-665/2017

§16 Valärende i kommunstyrelsen

 Avsägelser och fylnadsval 21 juni 2017

Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20170621.pdf (248 kb)

§17 PM: Delegation till stadsdirektören att besluta om demokratistöd

§18 PM: Samråd om ny markförlagd 220 kV-ledning mellan Mårtensdal i Stockholms stad och Jarlaberg i Nacka kommun

Remiss från Elevio AB

Remisstid den 22 juni 2017

Dnr 133-853/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§18_prot_20170621.pdf (251 kb)

§19 PM: Samråd om förlängning av koncession för förbindelsen Högdalen-Nacka, Stockholms och Nacka kommuner, Stockholms län

Remiss från Svenska kraftnät

Remisstid den 22 juni 2017

Dnr 133-905/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§19_prot_20170621.pdf (251 kb)

§20 PM: Kompletterande samråd enligt 6 kap miljöbalken för 400 kV markkablar mellan Snösätra och Högdalen

Remiss från Svenska kraftnät

Remisstid den 22 juni 2017

Dnr 133-778/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§20_prot_20170621.pdf (252 kb)

§21 PM: Ansökan om tillstånd att inrätta flygplats

Remiss från Transportstyrelsen

Remisstid den 26 juni 2017

Dnr 123-766/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§21_prot_20170621.pdf (251 kb)

§22 PM: Lokala handlingsplaner och åtgärder i staden för att motverka våldsbejakande extremism

§23 PM: Tillsättning av förvaltningschef

§24 PM: Samling för skolan ­ Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

Remiss från Utbildningsdepartementet

Remisstid den 5 augusti 2017

Dnr 110-823/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20170621.pdf (253 kb)

§25 PM: Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad

Remiss från Sundbybergs stad

Remisstid den 30 juni 2017

Dnr 123-822/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20170621.pdf (250 kb)

§26 Skrivelse om att utreda förhållandena kring Stureplanprojektet