Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-10-04

Sammanträde 2017-10-04

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen

1 Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering


Omedelbar justering gäller där det framgår av det skriftliga underlaget

Nya ärenden, Borgarrådet Wanngård

2 Rapport över inkomna ärenden

8 september 2017 - 14 september 2017

3 Valdistriktsindelning vid de allmänna valen år 2018

Borgarrådet Mogert

4 Upprätta ett minnesmärke över författaren och människorättskämpen Katarina Taikon

Motion (2016:91) av Rasmus Jonlund m.fl. (alla L)
Dnr 106-1332/2016

5 Hedra Anna Teresa Margareta "Greta" Johansson 125 år

Motion (2016:98) av Rickard Wall (-)
Dnr 106-1339/2016

6 En tillgängligare kultur

Motion (2016:108) av Kristina Lutz (M)
Dnr 106-1455/2016

Borgarrådet Räihä

7 Satsning på yrkesmentorsprogram för nyanlända

Motion (2017:16) av Yvonne Fernell-Ingelström (M)
Dnr 160-495/2017

Borgarrådet Burell

8 PM: Åtgärder för att stoppa oacceptabel könsuppdelning i Stockholms skolor

Skrivelse av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M)
Dnr 108-646/2017

Borgarrådet Lindhagen

9 PM: Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2016

Rapport från socialnämnden
Dnr 150-456/2017

10 PM: Funktionshinderinspektörernas årsrapport för 2016

Rapport från socialnämnden
Dnr 151-457/2017

Borgarrådet Wanngård

11 Rapport över inkomna ärenden

15 september 2017 - 21 september 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 PM: Tertialrapport 2 2017 för kommunstyrelsen

13 PM: Tillsättning av förvaltningschef

14 PM: Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41)

Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 9 oktober 2017
Dnr 110-1131/2017

15 PM: Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling

Remiss från Finansdepartementet
Remisstid den 5 oktober 2017
Dnr 110-1150/2017

16 PM: Kommunikation för vår gemensamma säkerhet - ansvarsfrågor och samordning

Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 5 oktober 2017
Dnr 110-1162/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av tomträtt och försäljning av mark i Ulvsunda industriområde i Bromma

18 Utredning av gångbro över Ålkistan

Motion (2016:115) av Richard Bengtsson och Patrik Silverudd (båda L)
Dnr 106-1729/2016

Borgarråden Wanngård och Luhr

19 PM: Samverkansöverenskommelse för Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län samt Håbo kommun

Rekommendation från Storsthlm
Dnr 111-1103/2017

Borgarråden Wanngård och Livh

20 AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder vid kv. Persikan på Södermalm

21 AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Sävlången och Idlången i Årsta

22 AB Familjebostäders fastighetsutveckling i Rinkeby

Borgarrådet Mogert

23 PM: Ansökan om förlängning av bidrag för utvecklingsverksamhet för romsk inkludering

Borgarrådet Räihä

24 Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (för ungdomar 16-19 år)

Förslag från arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden
Dnr 142-2136/2016

Borgarrådet Burell

25 PM: Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44)

Remiss från Utbildningsdepartementet
Remisstid den 5 oktober 2017
Dnr 110-1110/2017

Borgarrådet Lindhagen

26 Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Förslag från socialnämnden
Dnr 150-2129/2016

Borgarrådet Helldén

27 Stockholms Stads Parkerings AB:s nyproduktion av parkeringshus i Hagastaden

Valärenden

28 Valärende i kommunstyrelsen

Fyllnadsval och avsägelser
4 oktober 2017

Borgarrådet Wanngård

29 PM: Ändring av befintligt tillstånd för Värtaverket KVV8 i Stockholm

Remiss från Fortum Värme
Remisstid den 5 oktober 2017
Dnr 133-1351/2017
Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 4 oktober 2017 och publiceras senast med protokollet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Överenskommelse om exploatering med försäljning av mark för centrumändamål/kontor inom fastigheterna Vasastaden 1:16 och 1:45 (blivande kvarteret Molekylen) i Hagastaden, Norrmalm, med Atrium Ljungberg Life City AB

Hemställan från exploateringsnämnden
Dnr 123-1421/2017
Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 4 oktober 2017 och publiceras senast med protokollet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Mogert

31 PM: Boverkets rapport Utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner (2017:4)

Remiss från Näringsdepartementet
Remisstid den 15 oktober 2017
Dnr 110-1061/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Luhr

32 PM: Vattenmiljö och vattenkraft

Remiss från Miljö- och energidepartementet
Remisstid 10 oktober 2017
Dnr 110-1145/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Lindblom

33 PM: Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre (SOU 2017:21)

Remiss från Socialdepartementet
Dnr 110-1033/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§2 Rapport över inkomna ärenden

§3 Valdistriktsindelning vid de allmänna valen år 2018

§4 Upprätta ett minnesmärke över författaren och människorättskämpen Katarina Taikon

Motion (2016:91) av Rasmus Jonlund m.fl. (alla L)
Dnr 106-1332/2016

§5 Hedra Anna Teresa Margareta "Greta" Johansson 125 år

Motion (2016:98) av Rickard Wall (-)

Dnr 106-1339/2016

§6 En tillgängligare kultur

Motion (2016:108) av Kristina Lutz (M)

Dnr 106-1455/2016

§7 Satsning på yrkesmentorsprogram för nyanlända

Motion (2017:16) av Yvonne Fernel-Ingelström (M)

Dnr 160-495/2017

§8 PM: Åtgärder för att stoppa oacceptabel könsuppdelning i Stockholms skolor

Skrivelse av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M)
Dnr 108-646/2017

§9 PM: Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2016

Rapport från socialnämnden

Dnr 150-456/2017

§10 PM: Funktionshinderinspektörernas årsrapport för 2016

Rapport från socialnämnden

Dnr 151-457/2017

§11 Rapport över inkomna ärenden

15 - 21 september 2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20171004.pdf (253 kb)

§12 PM: Tertialrapport 2 2017 för kommunstyrelsen

§13 PM: Tillsättning av förvaltningschef

§14 PM: Meddelarskyddslagen ­ fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41)

Remiss från Justitiedepartementet

Remisstid den 9 oktober 2017

Dnr 110-1131/2017

§15 PM: Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling

Remiss från Finansdepartementet

Remisstid den 5 oktober 2017

Dnr 110-1150/2017

§16 PM: Kommunikation för vår gemensamma säkerhet - ansvarsfrågor och samordning

Remiss från Justitiedepartementet

Remisstid den 5 oktober 2017

Dnr 110-1162/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20171004.pdf (251 kb)

§17 S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av tomträtt och försäljning av mark i Ulvsunda industriområde i Bromma

§18 Utredning av gångbro över Ålkistan

Motion (2016:115) av Richard Bengtsson och Patrik Silverudd (båda L)

Dnr 106-1729/2016

§19 PM: Samverkansöverenskommelse för Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län samt Håbo kommun

Rekommendation från Storsthlm

Dnr 111-1103/2017

§20 AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder vid kv. Persikan på Södermalm

§21 AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Sävlången och Idlången i Årsta

§22 AB Familjebostäders fastighetsutveckling i Rinkeby

§23 PM: Ansökan om förlängning av bidrag för utvecklingsverksamhet för romsk inkludering

§24 Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (för ungdomar 16-19 år)

Förslag från arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden

Dnr 142-2136/2016

§25 PM: Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44)

Remiss från Utbildningsdepartementet

Remisstid den 5 oktober 2017

Dnr 110-1110/2017

§26 Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Förslag från socialnämnden

Dnr 150-2129/2016

§27 Stockholms Stads Parkerings AB:s nyproduktion av parkeringshus i Hagastaden

§28 Valärende i kommunstyrelsen

Fyllnadsval och avsägelser 4 oktober 2017

Beslut/Protokollsutdrag
§28_prot_20171004.pdf (250 kb)

§29 PM: Ändring av befintligt tillstånd för Värtaverket KVV8 i Stockholm

Remiss från Fortum Värme

Remisstid den 5 oktober 2017

Dnr 133-1351/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§29_prot_20171004.pdf (251 kb)

§30 Överenskommelse om exploatering med försäljning av mark för centrumändamål/kontor inom fastigheterna Vasastaden 1:16 och 1:45 (blivande kvarteret Molekylen) i Hagastaden, Norrmalm, med Atrium Ljungberg Life City AB

Hemställan från exploateringsnämnden

Dnr 123-1421/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§30_prot_20171004.pdf (251 kb)

§31 PM: Utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner (Rapport 2017:4)

Remiss från Näringsdepartementet

Remisstid den 15 oktober 2017

Dnr 110-1061/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§31_prot_20171004.pdf (251 kb)

§32 PM: Vattenmiljö och vattenkraft Remiss från Miljö- och energidepartementet

Remisstid den 10 oktober 2017

Dnr 110-1145/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§32_prot_20171004.pdf (251 kb)

§33 PM: Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre (SOU 2017:21)

Remiss från Socialdepartementet

Remisstid den 6 oktober 2017

Dnr 110-1033/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§33_prot_20171004.pdf (250 kb)

§34 Skrivelse om etiska riktlinjer för samarbeten