Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-11-22

Sammanträde 2017-11-22

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen

1 Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering


Omedelbar justering gäller där det framgår av det skriftliga underlaget

Nya ärenden, Borgarrådet Wanngård

2 Rapport över inkomna ärenden

3 PM: Följdändringar till ny förvaltningslag (Ds 2017:42)

Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 28 november 2017
Dnr 110-1459/2017

Borgarrådet Mogert

4 Minnesplats i Stockholm tillägnat offren för Hiv/Aids

Motion (2016:50) av Ole-Jörgen Persson och Kristina Lutz (båda M)
Dnr 106- 727/2016

Borgarrådet Burell

5 PM: Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program (U/2017/03537/GV)

Remiss från Utbildningsdepartementet
Remisstid den 6 december 2017
Dnr 110-1353/2017

Borgarrådet Luhr

6 PM: Anmälan om svar på Miljömål M 598-17 angående Stockholms läns landsting, Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, för utbyggnad av tunnelbana till Arenastaden

Remiss från Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt
Dnr 135-1271/2017

Borgarrådet Lindblom

7 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1, år 2017, äldreomsorg

8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2, år 2017, äldreomsorg

Borgarrådet Wanngård

9 PM: Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession (för linje), avser ny mark- och sjöförlängd 400kV ledning mellan stamnätsstationer Beckomberga och Bredäng Remiss från Energimarknadsinspektionen

Remisstid den 23 november 2017
Dnr 133-1291/2017

10 PM: Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning

Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 24 november 2017
Dnr 110-1549/2017

Borgarrådet Helldén

11 PM: Förslag till ändring av Stockholm kommuns väghållningsområde

Remiss från Trafikverket
Remisstid den 23 november 2017
Dnr 124-1583/2017

Borgarråden Lindhagen och Lindblom

12 PM: Legitimation för hälso- och sjukvårdskurator (Ds 2017:39)

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 29 november 2017
Dnr 110-1315/2017

Övrigt

13 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval
22 november 2017

14 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 15 november 2017

§2 Rapport över inkomna ärenden

27 oktober ­ 2 november 2017

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20171122.pdf (257 kb)

§3 PM: Följdändringar till ny förvaltningslag (Ds 2017:42)

Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 28 november 2017
Dnr 110-1459/2017

§4 Minnesplats i Stockholm tillägnat offren för Hiv/Aids

Motion (2016:50) av Ole-Jörgen Persson och Kristina Lutz (båda M)
Dnr 106- 727/2016

§5 PM: Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program (U/2017/03537/GV)

Remiss från Utbildningsdepartementet
Remisstid den 6 december 2017
Dnr 110-1353/2017

§6 PM: Anmälan om svar på Miljömål M 598-17 angående Stockholms läns landsting, Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, för utbyggnad av tunnelbana till Arenastaden

Remiss från Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt
Dnr 135-1271/2017

§7 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1, år 2017, äldreomsorg

§8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2, år 2017, äldreomsorg

§9 PM: Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession (för linje), avser ny mark- och sjöförlängd 400kV ledning mellan stamnätsstationer Beckomberga och Bredäng

Remiss från Energimarknadsinspektionen
Remisstid den 23 november 2017
Dnr 133-1291/2017

§10 PM: Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning (SOU 2017:74)

Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 24 november 2017
Dnr 110-1549/2017

§11 PM: Förslag till ändring av Stockholm kommuns väghållningsområde

Remiss från Trafikverket
Remisstid den 23 november 2017
Dnr 124-1583/2017

§12 PM: Legitimation för hälso- och sjukvårdskurator (Ds 2017:39)

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 29 november 2017
Dnr 110-1315/2017

§13 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval 22 november 2017

Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20171122.pdf (256 kb)

§14 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 15 november 2017