Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2017-11-14

Sammanträde 2017-11-14

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

5 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor. Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021. Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Motion (2017:34) av Rasmus Jonlund m.fl. (L) om ett museum över demokratins historia och nutid. Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Motion (2017:42) av (C) om att göra tio gator till barngator. Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Motion (2017:28) av Berthold Gustavsson (M) om namngivning av plats efter Gillis Bildt. Svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Val av jury för Stockholms stads kulturpriser Dnr 6.3/3121/2017

11 Delegationsordning för Stadsarkivet

12 Sammanträdestider för kulturnämnden 2018

13 Information och övriga frågor