Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2022-06-14

Sammanträde 2022-06-14

Datum
Klockan
15:30
Plats
Hyllan, Stockholms stadsarkiv

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr: 1.1/30 /2022

a) Handlingar inkomna till kulturnämnden 20220520 – 20220603
(inga handlingar att redovisa)
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2022-06-07
c) Protokoll arkivutskottet 2022-06-08
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2022-06-07
e) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
f) Delegationsbeslut fattade vid Stadsarkivet – inga beslut att
anmäla
g) Kulturförvaltningens månadsrapport maj
h) Stadsarkivets månadsrapport maj
i) Verksamhetsplan 2022 för Museer och konst
j) Protokoll Stadsarkivets förvaltningsgrupp 2022-06-07

4 Yttrande över revisorernas årsrapport 2021 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

5 Yttrande över revisorernas årsrapport 2021 avseende Stadsarkivet

Dnr: SSA 2022 / 2709

Yttrande senast 2022-06-30
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Upphandling av ramavtal för inredningsarkitekter

Dnr: 2.6/1391/2022

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Promemorian Forum för levande historias framtida inriktning. Svar på remiss från kulturdepartementet

Dnr: 1.1/1393/2022

Remisstid 2022-06-28
Länk till remissen på regeringens hemsida:
https://www.regeringen.se/remisser/2022/03/remiss-av-forum-for-levande-historias-framtida-inriktning-ku2021a/
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Utredning av parklekarnas verksamhet samt förslag på utveckling

Dnr: 1.1/3847/2021

Rättelse tillfogad till utredningen 2022-07-26: Antalet parklekar korrigerat till 46 (45). Parkleken Starbo i Hässelby-Vällingby är tillagd.

9 Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang. Förslag från 400 tkr

10 Dataskyddsombud för kulturnämnden (Kulturförvaltningen och Stadsarkivet)

Dnr: 1.1/1622/2022 SSA 2022/3802

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Fyllnadsval av ersättare till arkivutskottet

12 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av föregående protokoll

§5 Yttrande över revisorernas årsrapport 2021 kulturnämnden avseende Stadsarkivet

§6 Upphandling av ramavtal för inredningsarkitekter

§7 Promemorian Forum för levande historias framtida inriktning. Svar på remiss från kulturdepartementet

§10 Dataskyddsombud för kulturnämnden (Kulturförvaltningen och Stadsarkivet)

§11 Fyllnadsval av ersättare till arkivutskottet

§12 Information och övriga frågor