Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2013-11-26

Sammanträde 2013-11-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden november 2013

Dnr 1.1/74/2013

4 Remissvar om Lättlästutredningens betänkande Lättläst (SOU 2013:58)

Remisstid 27 november 2013
Omedelbar justering

Dnr 3.4/4054/2013

5 Svar på skrivelsen "Utvärdera det nya kulturstödssystemet till Fria kulturlivet som infördes 2012"

6 Svar på skrivelse om omedelbar omprövning av hanteringen av kulturstödet

7 Upphandling (ramavtal) av e-arkivkonsulttjänster för Stadsarkivet och anslutande förvaltningar och bolag i staden

Omedelbar justering SSA Dnr 2.8.1-13787/13 Dnr 1.1/4192/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Stöd till Intercult

10 Upphandling av tält och evenemangsetableringar

11 Sammanträdestider för kulturnämnden 2014

Omedelbar justering Dnr 1.1/3969/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden november 2013 Dnr 1.1/74/2013

§4 Remissvar om Lättlästutredningens betänkande Lättläst (SOU 2013:58) Dnr 3.4/4054/2013

§5 Svar på skrivelsen "Utvärdera det nya kulturstödssystemet till Fria kulturlivet som infördes 2012" Dnr 6.1/3366/2013

§6 Svar på skrivelse om omedelbar omprövning av hanteringen av kulturstödet Dnr 6.1/3665/2013

§7 Upphandling (ramavtal) av e-arkivkonsulttjänster för Stadsarkivet och anslutande förvaltningar och bolag i staden SSA Dnr 2.8.1-13787/13 Dnr 1.1/4192/2013

§8 Stöd till Intercult Dnr 6.1/3442/2013

§9 Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet Dnr 6.1/3776/2013

§10 Upphandling av tält och evenemangsetableringar Dnr 2.6/4026/2013

§11 Sammanträdestider för kulturnämnden 2014 Dnr 1.1/3969/2013

§12 Övriga frågor