Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2014-02-04

Sammanträde 2014-02-04

Datum
Klockan
15.30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll

6 Remissvar angående aktualitetsprövning av Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm

7 Remissvar av motion (2013:71) från Mats Berglund m.fl. (MP) om en ambulerande världskulturfestival i stadens yttre stadsdelar

Remisstid 1 februari 2014 Omedelbar justering Dnr 3.1/5026/2013

8 Svar på skrivelse om att HBT-certifiera Stockholms bibliotek

9 Svar på skrivelse om lånekort för papperslösa

10 Upprustning och utveckling Medborgarhuset. Inriktningsbeslut.

Upphandling av arkitekt och extern projektledning till Medborgarhuset. Genomförandebeslut Dnr 3.4/3659/2013

12 Val av ledamot till Kommittén för Stockholmsforskningen

13 Val av representanter för styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet 2014-2016

14 Information och övriga frågor

- Stockholms stadsbibliotek informerar om verksamhetsplan 2013

- Liljevalchs/Stockholms Konst informerar om verksamhetsplan 2013

- Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen informerar om verksamhetsplan 2013§1:1 Justering av dagens protokoll

§2:1 Anmälan av justerat protokoll

§3:1 Anmälningsärenden februari 2014 Dnr 1.1/77/2014

§4:1 Verksamhetsberättelse 2013 Stadsarkivet SSA Dnr 1.2-1082/14

§5:1 Verksamhetsberättelse 2013 Kulturförvaltningen Dnr 1.1/5292/2013

§6:1 Remissvar angående aktualitetsprövning av Promenadstaden ­ Översiktsplan för Stockholm Dnr 4.1/5237/2013

§7:1 Remissvar av motion (2013:71) från Mats Berglund m.fl.

§8:1 Svar på skrivelse om att HBT-certifiera Stockholms bibliotek Dnr 3.4/3367/2013

§9:1 Svar på skrivelse om lånekort för papperslösa Dnr 3.4/3365/2013

§10:1 Upprustning och utveckling Medborgarhuset.

§11:1 Stöd till lokalförvaltande organisationer 2014 Dnr 6.1/293/2014

§12:1 Val av ledamot till Kommittén för stockholmsforskning Dnr 3.7/401/2014

§13:1 Val av representanter för styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet Dnr 1.1/3985/2013

§14:1 Information och övriga frågor