Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2014-05-20

Sammanträde 2014-05-20

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll

5 Tertiarapport 1 Stadsarkivet

6 Svar på skrivelse angående Stockholms bristande filmpolitik

7 Remissvar angående ansökan om bygglov för rivning av Birger Jarlsgatan 31, Nedre Vätan 11, samt nybyggnad av hotell

8 Ny referensgrupp för bedömning av kultur- och utvecklingsstöd

10 Kompletteringsval till styrelsen för Gunhild och Sigrid Rossanders Donationsfond.

Dnr 6.2/1850/2014 Konfidentiella ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Förslag till mottagare av Stockholms stads kulturstipendier 2014.

12 Förslag till mottagare av Stockholms stads hederspris, Bellmanpris och Cullbergpris 2014. Konfidentiellt ärende

Omedelbar justering
Dnr 6.3/1759/2014

13 Förslag till mottagare av Stockholms stads folkbildningsstipendier 2014.

Omedelbar justering

Dnr 6.2/1431/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Information och övriga frågor

- Information om Stadsarkivet - Lennart Ploom
- Information om Stockholmia/Stockholmsforskningen - Rebecka LennartssonBilagor till protokoll
Närvarolista.pdf (206 kb)

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden maj 2014 Dnr 1.1/80/2014

§4 Tertialrapport 1, 2014 Kulturförvaltningen Dnr.

§5 Tertialrapport 1 2014 Stadsarkivet Dnr.

§6 Svar på skrivelse angående Stockholms bristande filmpolitik Dnr 1.1/1460/2014

§7 Remissvar angående ansökan om bygglov för rivning av Birger Jarlsgatan 31, Nedre Vätan 11, samt nybyggnad av hotell Dnr 4.2/1489/2014

§8 Ny referensgrupp för bedömning av kultur- och utvecklingsstöd Dnr 6.1/1722/2014

§9 Förslag till nya instruktioner Stockholmia/Stockholmsforskningen Dnr 3.7/1442/2014

§10 Kompletteringsval till styrelsen för Gunhild och Sigrid Rossanders Donationsfond Dnr 6.2/1850/2014

§11 Förslag till mottagare av Stockholms stads kulturstipendier 2014 Dnr. 6.2/1760/2014

§12 Förslag till mottagare av Stockholms stads hederspriser, Bellmanpris och Cullbergpris år 2014 Dnr 6.3/1759/2014

§13 Anmälan av mottagare av Stockholms stads folkbildningsstipendier 2014 Dnr 6.2/1431/2014

§14 Information och övriga frågor