Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2014-10-14

Sammanträde 2014-10-14

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Remissvar på motion om en kreativ vision för Högdalstopparna som ett viktigt led i skapandet av Ekopark Syd, remisstid 2014-10-31

5 Svar på skrivelse om att möjliggöra så att fler barn och unga kan gå i Kulturskolan, särskilt i stadsdelar där endast 3-5% går idag

7 Förslag till sammanträdestider för Kulturnämnden 2015

8 Information och övriga frågor

Bilagor till protokoll
Närvarolista.pdf (198 kb)

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§4 Remissvar på motion om en kreativ vision för Högdalstopparna

§5 Svar på skrivelse om att möjliggöra så att fler barn och unga kan gå i Kulturskolan, särskilt i stadsdelar där endast 3-5% går idag

§7 Sammanträdestider för kulturnämnden

§8 Information och övriga frågor