Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2015-06-09

Sammanträde 2015-06-09

Datum
Klockan
15:30
Plats
Birgittarummet, Medeltidsmuseet

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Yttrande över revisorernas årsrapport 2014 avseende Stadsarkivet

5 Yttrande över revisorernas årsrapport 2014 avseende kulturförvaltningen

6 Kulturförvaltningen och Stadsarkivets remissvar om införande av servicegaranti.

7 Revidering av arkivregler för Stockholms stad

8 Vidareutvecklat kulturstöd för ytterligare långsiktighet och konstnärlig mångfald

9 Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet, över 350 tkr

10 Samlingslokaler och andra mötesplatser i Stockholm

12 Information och övriga frågor

- Information om kultursekreterare
- Sommaraktiviteter för barn och unga under sommaren

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden Dnr 1.1/31/2015

§4 Yttrande över revisorernas årsrapport 2014 avseende Stadsarkivet Dnr. 1.4-7614/2015

§5 Yttrande över revisorernas årsrapport 2014 avseende kulturförvaltningen Dnr 1.1/5402/2014

§6 Remissvar på motion från Erik Slottner (KD) om införande av Servicegaranti Kuf dnr. 1.1/1132/2015 SSA dnr. 1.6-7652/2015

§7 Revidering av arkivregler för Stockholms stad Dnr 5.1.2-4911/2015

§8 Vidareutvecklat kulturstöd för ytterligare långsiktighet och konstnärlig mångfald Dnr. 6.1/1073/2015

§9 Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet Dnr. 6.1/1604/2015

§10 Samlingslokaler och andra mötesplatser i Stockholm Dnr. 6.1/1504/2015

§11 Kulturen i Tensta ­ översyn av kulturlokaler Dnr. 2.2/3297/2014

§12 Information och övriga frågor