Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2015-10-13

Sammanträde 2015-10-13

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Remissvar angående En förvaltning som håller ihop

5 Remissvar om Motion om att införa en kulturbonus

Remisstid 2015-10-14
Omedelbar justering
Dnr 1.1/2243/2015

6 Remissvar om motion om ett bredare kulturutbud i Stockholm

Remisstid 2015-10-24
Omedelbar justering
Dnr 1.1/2241/2015

7 Stadsarkivets remissvar om Skillnadernas Stockholm

8 Kulturförvaltningens remissvar om Skillnadernas Stockholm

9 Utbyggnation och ombyggnad av Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1, Genomförandebeslut

10 Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16 och fastigheterna Spelbomskan 3 och 13, Inriktningsbeslut

11 Fyllnadsval av ledamot till kulturnämndens arkivutskott

Omedelbar justering
Dnr 1.1/1811/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§4 Remissvar ångående En förvaltning som håller ihop, Dnr 1.6-14048/2015

§5 Remissvar om Motion om att införa en kulturbonus, Dnr 1.1/2243/2015

§6 Remissvar om motion om ett bredare kulturutbud i Stockholm, Dnr 1.1/2241/2015

§7 Stadsarkivets remissvar om Skillnadernas Stockholm, Dnr 1.6-13475/2015

§8 Kulturförvaltningens remissvar om Skillnadernas Stockholm, Dnr 1.1/2710/2015

§9 Utbyggnation och ombyggnad av Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1, Dnr 2.2/1767/2014

§10 Upprutning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling. Inriktningsbeslut, Dnr 2.2/5002/2014

§11 Fyllnadsval av ledamot till kulturnämndens arkivutskott, Dnr 1.1/1811/2015

§12 Information och övriga frågor