Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2016-08-23

Sammanträde 2016-08-23

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora Kollegiesalen i Stadshuset

1 Justering av dagens protokoll

2 Anmälan av justerat protokoll

4 Remissvar på remissen om Stockholms stads program för evenemang

Remisstid 2016-08-30 Omedelbar justering Dnr 1.1/2311/2016

5 Svar på motion om renovering av obelisken på Slottsbacken.

6 Svar på motion om att uppmärksamma Victoria Benedictsson

Remisstid 2016-09-01
Omedelbar justering

Dnr 1.1/967/2016

7 Svar på motion om information om personerna bakom namngivna gator

8 Svar på motion om 500- respektive 100-årsjubiléer i Stockholm

9 Svar på motion om att stoppa rivningsvågen i Stockholm

Remisstid 2016-08-24
Omedelbar justering

Dnr 1.1/1036/2016

10 Svar på motion om namngivelse av skolgården på Kommendörsgatan 31 till Anna Ahlströms plan

11 Svar på motion om hjälp till flyktingbarn för bättre och snabbare läsförmåga

12 Svar på motion om att inrätta fler livescener i Stockholm

Remisstid 2016-09-02
Omedelbar justering

Dnr 1.1/1319/2016

13 Revidering Kulturförvaltningens delegationsordning avseende lokaler

14 Lokaler för kulturskolan på Marieberg

15 Stadsarkivets delegationsordning 2016

16 Förändrad placering av eDoks förvaltning

17 Revidering av riktlinjer till arkivregler för Stockholms stad

18 Fyllnadsval av ledamot i kulturnämndens kulturmiljöutskott

19 Kulturnämndens besök på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2016

20 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden Dnr 1.1/32/2016

§4 Remissvar på remissen om Stockholms stads program för evenemang Dnr 1.1/2311/2016

§5 Svar på motion om renovering av obelisken vid Slottsbacken Dnr 1.1/887/2016

§6 Svar på motion om att uppmärksamma Victoria Benedictsson Dnr 1.1/967/2016

§7 Svar på motion om information om personerna bakom namngivna gator Dnr 1.1/966/2016

§8 Svar på motion om 500- respektive 100-årsjubiléer i Stockholm Dnr 1.1/968/2016

§9 Svar på motion om att stoppa rivningsvågen i Stockholm Dnr 1.1/1036/2016

§10 Svar på motion om namngivelse av skolgården på Kommendörsgatan 31 till Anna Ahlströms plan Dnr 1.1/1207/2016

§11 Svar på motion om hjälp till flyktingbarn för bättre och snabbare läsförmåga Dnr 1.1/1208/2016

§12 Svar på motion om att inrätta fler livescener i Stockholm Dnr 1.1/1319/2016

§13 Revidering av kulturförvaltningens delegationsordning avseende lokaler Dnr 1.1/2221/2016

§14 Lokaler för kulturskolan på Mariebergsgatan Dnr 1.1/2222/2016

§15 Stadsarkivets delegationsordning 2016 Dnr 1.1/1759/2016

§16 Förändrad placering av eDoks förvaltning Dnr 1.1/1758/2016

§17 Revidering av riktlinjer till arkivregler för Stockholms stad Dnr 1.1/2312/2016

§18 Fyllnadsval av ledamot i kulturnämndens kulturmiljöutskott Dnr 1.1/2194/2016

§19 Kulturnämndens besök på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2016 Dnr 1.1/2194/2016

§20 Information och övriga frågor