Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2017-01-24

Sammanträde 2017-01-24

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

2 Anmälan av föregående protokoll

7 Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62) Svar på remiss från kommunstyrelsen.

Remisstid 2017-02-03 Omedelbar justering Dnr 1.6-18296/2016 Dnr. 1.1/4355/2016

8 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen.

9 Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling.

Reviderat inriktningsbeslut. Lägesrapport. Dnr 2.2/5002/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1, 3 och 4, till- och ombyggnad och renovering. Reviderat genomförandebeslut.

11 Nya referenspersoner för bedömning av kultur- och utvecklingsstöd

12 Kulturförvaltningens delegationsordning 2017

13 Information och övriga frågor

Sid 2 (2) Box 8100, 163 08 SPÅNGA Besöksadress: Askebykroken 13 Telefon vxl 08-508 31 900 www.stockholm.se KULTURNÄMNDEN SID 1 (2) Förhinder bör anmälas till Kajsa Rydergård, tfn 08-508 31 944 E-post: kultur@stockholm.se

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden Dnr 1.1/26/2017

§4 Verksamhetsberättelse 2016 kulturförvaltningen Dnr 1.1/4457/2016

§5 Verksamhetsberättelse 2016 Stockholms stadsarkiv Dnr 1.2-18298/2016

§6 Översiktsplan för Stockholm. Samrådsförslag. Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret. Dnr 4.1/3574/2016

§7 Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62) Svar på remiss från kommunstyrelsen. Dnr 1.6-18296/2016 Dnr. 1.1/4355/2016

§8 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen. Dnr 1.1/4068/2016

§9 Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling. Reviderat inriktningsbeslut. Lägesrapport. Dnr 2.2/5002/2014

§10 Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1, 3 och 4, till- och ombyggnad och renovering. Reviderat genomförandebeslut Dnr 2.2/1767/2014

§11 Nya referenspersoner för bedömning av kultur- och utvecklingsstöd Dnr 6.1/4380/2016

§12 Kulturförvaltningens delegationsordning 2017 Dnr 1.1/4067/2016

§13 Information och övriga frågor