Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2017-03-07

Sammanträde 2017-03-07

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

2 Anmälan av föregående protokoll

4 En inkluderande kulturskola på egen grund, SOU 2016:69. Svar på remiss från Kulturdepartementet

5 Utveckling av Kungsträdgården. Motion (2016:99) från Joakim Larsson (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Stockholms stads filmstrategi. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Remisstid 2017-03-10 Omedelbar justering Dnr 1.1/4154/2016

7 Inför en årligen återkommande Äldrevecka i Stockholm. Motion (2016:123) från Sofia Modig (KD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor 2017-2020. Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Strukturplan för Stockholms stadsbibliotek 2017-2020

10 Förslag till fördelning av medfinansiering för stöd från Boverket

11 Stadsarkivets system för intern kontroll

12 Anmälan om slutrapport Eurovision Song Contest 2016

13 Om det bristande sambandet mellan avgifter och deltagande i Kulturskolan. Svar på skrivelse från Johan Nilsson m.fl. (M), Rasmus Jonlund m.fl. (L) och Pelle Thörnberg (C)

14 Arbetet med att säkra demokrati och trygghet i verksamheter som uppbär offentliga medel. Svar på skrivelse från Johan Nilsson m.fl. (M), Rasmus Jonlund m.fl. (L) och Pelle Thörnberg (C)

15 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§4 En inkluderande kulturskola på egen grund, SOU 2016:69. Svar på remiss från Kulturdepartementet

§5 Utveckling av Kungsträdgården. Motion (2016:99) från Joakim Larsson (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§6 Stockholms stads filmstrategi. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Inför en årligen återkommande Äldrevecka i Stockholm. Motion (2016:123) från Sofia Modig (KD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor 2017-2020. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Stadsarkivets system för intern kontroll

§12 Anmälan om slutrapport Eurovision Song Contest 2016

§13 Om det bristande sambandet mellan avgifter och deltagande i Kulturskolan. Svar på skrivelse från Johan Nilsson m.fl. (M), Rasmus Jonlund m.fl. (L) och Pelle Thörnberg (C)

§14 Arbetet med att säkra demokrati och trygghet i verksamheter som uppbär offentliga medel. Svar på skrivelse från Johan Nilsson m.fl. (M), Rasmus Jonlund m.fl. (L) och Pelle Thörnberg (C)

§15 Information och övriga frågor