Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2017-09-19

Sammanträde 2017-09-19

Datum
Klockan
15:30
Plats
Birgittarummet, Medeltidsmuseet

2 Anmälan av föregående protokoll

5 Tertialrapport 2 2017 Stadsarkivet

Omedelbar justering
Dnr 1. 2 - 11933/2017

7 Program för City, stadsdelen Norrmalm och del av Östermalm. Samrådsförslag. Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

8 Trafik- och gatumiljöplan för City. Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

9 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018 - 2022. Kulturförvaltningens svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018 - 2022. Stadsarkivets svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholm stad 2018 - 2022. Svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP). Svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022. Kulturförvaltningens svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022. Stadsarkivets svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Motion (2017:33) av Anna König Jerlemyr m.fl. (M) om ett modernt och hållbart växande Stockholm. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Remisstid 2017 - 11 - 10
Dnr 1.1/1975/2017

16 Motion (2017:19) av Lotta Edholm m.fl. (alla L) om att upprätta en staty till minne av Eva Remens - fullmäktiges första kvinnliga ordförande. Svar på remiss frå n kommunstyrelsen.

Remisstid 2017 - 10 - 02
Omedelbar justering
Dnr 1.1/1836/2017

17 Promemorian Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37). Stadsarkivets svar på remiss från kommunstyrelsen

Remisstid 2017 - 10 - 02
Omedelbar justering
Dnr 1.6 - 12129/2017

18 Jury för Stockholms stads kulturpriser. Förslag på ny modell

19 Upphandling av ramavtal för snickeritjänster för Stadsmuseet

Omedelbar justering
Dnr 2.6/2612/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Mer liv och kultur vid Stockholms vatten. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L)

21 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§4 Tertialrapport 2 2017 Kulturförvaltningen Dnr 1.1/938/2017

§5 Tertialrapport 2 2017 Stadsarkivet Dnr 1.2-11933/2017

§6 Översiktsplan för Stockholms stad. Utställningsförslag. Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret Dnr 4.1/2306/2017

§7 Program för City, stadsdelen Norrmalm och del av Östermalm. Samrådsförslag. Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret Dnr 4.1/1995/2017

§8 Trafik- och gatumiljöplan för City. Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret Dnr 4.1/2134/2017

§9 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022. Kulturförvaltningens svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1/2296/2017

§10 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022. Stadsarkivets svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6-11421/2017

§11 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholm stad 2018-2022. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1/2298/2017

§12 Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1/2311/2017

§13 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022. Kulturförvaltningens svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1/2297/2017

§14 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022. Stadsarkivets svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6/11420/2017

§15 Motion (2017:33) av Anna König Jerlemyr m.fl. (M) om ett modernt och hållbart växande Stockholm. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1/1975/2017

§16 Motion (2017:19) av Lotta Edholm m.fl. (alla L) om att upprätta en staty till minne av Eva Remens - fullmäktiges första kvinnliga ordförande. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1/1836/2017

§17 Promemorian Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37). Stadsarkivets svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6-12129/2017

§18 Jury för Stockholms stads kulturpriser. Förslag på ny modell Dnr 6.3/2144/2017

§19 Upphandling av ramavtal för snickeritjänster för Stadsmuseet Dnr 2.6/2612/2017

§20 Mer liv och kultur vid Stockholms vatten. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L) Dnr 1.1/1839/2017

§21 Information och övriga frågor