Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2017-12-12

Sammanträde 2017-12-12

Datum
Klockan
15:30
Plats
Hyllan, Stockholms stadsarkiv

2 Godkännande och justering av föregående protokoll

6 Motion (2017:47) om att Textilgatan i Johanneshov ändrar namn till Anders Carlbergs gata. Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Offentliga rum - förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin. Svar på remiss från trafikkontoret

9 Revidering av riktlinjer för stöd till lokalförvaltande organisationer

10 Kulturnämndens riktlinjer för kulturförvaltningens och stadsarkivets EU-policyarbete

11 Stöd till lokalförvaltande organisationer 2018

14 Ändring av sammanträdestider för kulturnämnden 2018

15 Tillgängliggör stockholmarnas bildskatt. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L)

16 Hot och våld på bibliotek. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L), Sophia Granswed Baat m.fl. (M), Ulf Lönnberg (KD) och Pelle Thörnberg (C)

18 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Justering av föregående protokoll

§6 Motion (2017:47) om att Textilgatan i Johanneshov ändrar namn till Anders Carlbergs gata. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Offentliga rum ­ förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin. Svar på remiss från trafikkontoret

§9 Revidering av riktlinjer för stöd till lokalförvaltande organisationer

§10 Kulturnämndens riktlinjer för kulturförvaltningens och stadsarkivets EU-policyarbete

§14 Ändring av sammanträdestider för kulturnämnden 2018

§15 Tillgängliggör stockholmarnas bildskatt. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L)

§16 Hot och våld på bibliotek. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L), Sophia Granswed Baat m.fl. (M), Ulf Lönnberg (KD) och Pelle Thörnberg (C)

§18 Information och övriga frågor