Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2018-01-30

Sammanträde 2018-01-30

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

6 Ett Stockholm för alla - förslag till Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Revidering av ramavtal med SISAB gällande utbildningslokaler. Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Motion (2017:35) av Erik Slottner (KD) om att revidera vägledningen för balkonger. Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Upphandling av ramavtal för konstprojektledare till Stockholm konst

Omedelbar justering
Dnr 2.6/4243/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef

12 Nya referenspersoner för bedömning av kultur- och utvecklingsstöd

13 Tillägg av konstform i Kulans utbud. Revidering av riktlinjer för subventionsmodell för kultur i Stockholms förskolor och skolor

Publiceras 2018-01-22
Dnr 1.1/294/2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Fyllnadsval av ledamot till kulturnämndens arkivutskott

15 Fyllnadsval av ledamot till kulturnämndens kulturmiljöutskott

16 Fyllnadsval av ledamöter till kulturnämndens råd för funktionshinderfrågor

17 Fyllnadsval av ersättare till Stockholms konstråd

18 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§4 Verksamhetsberättelse 2017 Kulturförvaltningen

§5 Verksamhetsberättelse 2017 Stadsarkivet

§6 Ett Stockholm för alla - förslag till Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Revidering av ramavtal med SISAB gällande utbildningslokaler. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Motion (2017:35) av Erik Slottner (KD) om att revidera vägledningen för balkonger. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§9 Upphandling av ramavtal för konstprojektledare till Stockholm konst

§10 Guiden för hållbara evenemang

§11 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef Dnr

§12 Nya referenspersoner för bedömning av kultur- och utvecklingsstöd

§13 Tillägg av konstform i Kulans utbud. Revidering av riktlinjer för subventionsmodell för kultur i Stockholms förskolor och skolor

§14 Fyllnadsval av ledamot till kulturnämndens arkivutskott

§15 Fyllnadsval av ledamot till kulturnämndens kulturmiljöutskott

§16 Fyllnadsval av ledamöter till kulturnämndens råd för funktionshinderfrågor

§17 Fyllnadsval av ersättare till Stockholms konstråd

§18 Information och övriga frågor