Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2019-03-05

Sammanträde 2019-03-05

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/27/2019
a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2019-02-01 - 2019-02-22
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2019-02-25
c) Protokoll arkivutskottet 2019-03-04
d) Förvaltningsgruppens protokoll 2019-02-25
e) Kulturdirektörens beslut enligt delegation
f) Stadsarkivariens beslut enligt delegation
g) Information om Kulan och Kulturstöd för unga 2018, dnr 6.4/222/2019
h) Årsredovisning, Stiftelsen Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond 2017
i) Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2019 Kulturskolan Stockholm enhet Väst, dnr 1.1/3040/2017

6 Motion av Martin Westmont (SD) om att konstnärsbostäder på Södermalm görs om till bostäder för unga stockholmare. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.1/524/2019 Remisstid 2019-04-01
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Uppsägning av hyresavtal för Annexet, Odengatan 59, samt flytt av verksamhet till Kungsholmens bibliotek

Dnr 2.2/520/2019 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Förslag till nytt konstnärsstipendium Liljevalchs/Villa San Michele

10 Beloppsgräns för periodisering, kulturförvaltningen

11 Återrapportering till nämnden gällande uppsägning av hyresavtal för kulturskolan i Hässelby gård

12 Val av ledamot till styrelsen för Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond

13 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden Dnr 1.1/26/2019

§4 Verksamhetsberättelse för kulturförvaltningen 2018 Dnr 1.1/176/2019

§5 Verksamhetsberättelse för Stadsarkivet 2018 Dnr 1.2-1536/2019

§6 Motion av Martin Westmont (SD) om att konstnärsbostäder på Södermalm görs om till bostäder för unga stockholmare. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1/524/2019

§7 Uppsägning av hyresavtal för Annexet, Odengatan 59, samt flytt av verksamhet till Kungsholmens bibliotek Dnr 2.2/520/2019

§8 Delegationsordning för kulturförvaltningen Dnr 1.1/1967/2018

§9 Förslag till nytt konstnärsstipendium Liljevalchs/Villa San Michele Dnr. 6.2/561/2019

§10 Beloppsgräns för periodisering, kulturförvaltningen Dnr 2.4/519/2019

§11 Återrapportering till nämnden gällande uppsägning av hyresavtal för kulturskolan i Hässelby gård Dnr 2.2/4172/2018

§12 Val av ledamot till styrelsen för Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond Dnr 6.2/523/2019

§13 Information och övriga frågor