Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2022-10-25

Sammanträde 2022-10-25

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr: 1.1/33/2022

a) Handlingar inkomna till kulturnämnden 2022-09-16 - 2022-10-14
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2022-10-18 - publiceras senare
c) Protokoll arkivutskottet 2022-10-19
d) Protokoll Kulturförvaltningens förvaltningsgrupp 2022-10-17
e) Protokoll Stadsarkivets förvaltningsgrupp 2022-10-17
f) Kulturförvaltningens beslut enligt delegation
g) Stadsarkivets beslut enligt delegation
h) Kulturförvaltningens månadsrapport september
i) Stadsarkivets månadsrapport september
j) Rättegångsfullmakt till stadsledningskontorets juridiska avdelning, 1.1/2134/2022
k) Anmälan av förvaltningschefens beslut om vidaredelegation från och med 2022-10-01

4 Lokal och regional klimatomställning - underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023. Svar på remiss från kommunstyrelsen

5 Stöd till Beredskapslyftet för att etablera och driva ett temporärt ukrainskt kulturcentrum

Dnr: 1.1/2268/2022

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Rättegångsfullmakt till stadsledningskontorets juridiska avdelning avseende Stadsarkivet

7 Val av ordförande och vice ordförande till arkivutskottet för tiden från och med den 26 oktober till och med den 31 december 2022

8 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Lokal och regional klimatomställning – underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§5 Stöd till Beredskapslyftet för att etablera och driva ett temporärt ukrainskt kulturcentrum

§6 Rättegångsfullmakt till stadsledningskontorets juridiska avdelning avseende Stadsarkivet

§7 Val av ordförande och vice ordförande till arkivutskottet för tiden från och med den 26 oktober till och med den 31 december 2022

§8 Information och övriga frågor