Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2018-05-14

Sammanträde 2018-05-14

Datum
Klockan
15:00
Plats
Hantverkargatan 3D

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2018-04-18

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds senare)

6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

10 Upphandling av traktorer inklusive serviceavtal. Sekretess (utsänds endast till nämndens ledamöter och ersättare

11 Förvaltningschefens information:

* Världsarvskarta 2018 * Underhållsplan Brännkyrka kyrkogård * Uppföljning Skogskyrkogårdens Dag