Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2020-02-13

Sammanträde 2020-02-13

Datum
Klockan
16:00
Plats
Hantverkargatan 3D, Kristallen

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2019-12-17 (utsänds)

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser (utsänds)

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

12 Upphandling av ombyggnad Sandsborgs kapell (sekretess)

13 Förvaltningschefens information