Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2001-11-06

Sammanträde 2001-11-06

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 14/2001 med gatu- och fastighetsnämnden de Läs mer...n
6 november 2001, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Verksamhetsplan för år 2002 (A)

6 Fler vill bo i Stockholm. Uppföljning av budgetens bostadsbilaga (S)

7 Digital uppföljningskarta och samordning av information för en miljövänligare stadsplanering. Motion av Yildiz Kafkas m fl (mp), 2001:34 (S)

8 Studentbostäder – nu. Skrivelse från Börje Vestlund (s) (S)

9 Schackspel i Kungsträdgården. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RI)

10 Åtgärdsprogram för tillgänglighet år 2002 (RI)

11 Tillgänglighetsprojektets medel för handikappade eller en extraresurs för stadens renoveringsarbete? Skrivelse från Mats Rosén (kd) (RI)

12 Reglering av pensionsskuld med Stockholms läns landsting med anledning av Ädelreformen. Remiss från kommunstyrelsen (RI)

13 Upprustning och markreservation m m avseende Zinkensdamms IP. Skrivelser från Börje Vestlund m fl (s) (RI)

14 Cykelfält- och cykelbanor på Birger Jarlsgatan. Genomförandebeslut (RI)

15 Markanvisning för Hotell Kristineberg. Inriktningsbeslut samt planbeställning (RI)

16 Inventering av ljusreklamskyltar. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RI)

18 Markanvisning till AB Familjebostäder av fastigheten Limkakan 3 i Gubbängen (RY)

19 Program för ny planläggning av kv Pelaren m fl i Johanneshov. Remiss (RY)

20 Upprustning av Brådstupsparken i Hägersten. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RY)

21 Klottersanering av bangården vid Centralstation. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RY)

22 Bullervall vid Tyresövägen (väg 229). Skrivelse från Teres Lindberg (s) (RY)

23 Avveckling av Bromma flygplats. Motion av Christopher Ödmann (mp) och Cecilia Obermüller (mp), 2001:52 (RY)

24 Byggande av bostäder i kv Lindarna i Äppelviken. Genomförandebeslut (RY)

25 Detaljplan för tillbyggnad av befintligt hotell på fastigheten Herrgården 2 i Älvsjö. Remiss (RY)

26 Anvisning av mark för bostäder vid kv Stoppen i stadsdelen Höglandet (RY)

27 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Litografin 3 i Johanneshov (SV)

28 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

29 Överförande av ytterstadens kulturbyggnader till AB Stadsholmen. Motion av Eva Oivio (s), 2001:43 (F)

30 Försäljning av fastigheten Tindered 5:1, sommargården Varvåkra, Edsbruk i Västerviks kommun (F)

31 Redovisning av trafiksamarbetet i Kista (St)

32 Transportdelegationens slutbetänkande ”Godstransporter för tillväxt - en hållbar strategi” (St)

33 Parkeringsövervakning i område Väster. Utvärdering av upphandling (Pa)

34 Anmälan av trafikutskottets protokoll nummer 8/2001 (Pa)

35 Upphöjda övergångsställen. Fråga från Kurt Hultgren (sp) (Pa)

36 Lägesredovisning om Museispårvägen m m samt hemställan om bidrag (RI).

37 Hjorthagen, Värtan och Gärdet i ett samlat utvecklingsperspektiv. Motion av Rolf Lindell (s), 2001:29. Bordlagt 23 oktober 2001 nr 8 (RI)

38 Upprustning av Karlavägens mittremsor. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 23 oktober 2001 nr 9 (RI)

39 Riktlinjer för användningen av Kaknäs skjutbana och området däromkring. Återremiss (RI). Bordlagt 23 oktober 2001 nr 15 (RI)

40 Detaljplan för fastigheten Krejaren 2, Folkan, på Östermalm. Bordlagt 23 oktober 2001 nr 19 (RI)

41 Transportköp av fastigheten Tjället 9, Kungsholmen och tomträttsupplåtelse till Sisab. Bordlagt 23 oktober 2001 nr 20 (RI)

42 Program för ny detaljplan för fastigheten Japanen 1 m m i Blackeberg samt anvisning av mark för bostäder till AB Borätt. Bordlagt 23 oktober 2001 nr 25 (RY)

43 Försäljning av del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 i Ekerö kommun. Inriktningsbeslut (F). Bordlagt 23 oktober 2001 nr 32 (F)

44 Program för ny bebyggelse och ändrad användning av Beckomberga sjukhusområde i Beckomberga .

Bordlagt 2 oktober nr 26 och senast 23 oktober 2001nr 37 (RY)

45 Överlåtelse av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48, f d Fordfabriken (RI)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Karin Wanngård

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Inge-Britt Lundin (fp)

Mats Rosén (kd)

Kajsa Stenfelt (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Catarina Agrell (s), tjänstgörande

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m)

Ulf Fridebäck (fp)

Viviann Gunnarsson (mp)

Margareta Holmberg (m)

Svante Linusson (sp)

Björn Nyström (kd)

Margarita Pulido (s), tjänstgörande

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Göran Gahm, Bengt Hjelm, Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.