Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2002-02-05

Sammanträde 2002-02-05

Datum
Klockan
15:00
Plats
Drätselnämndens sessionssal, 3 tr i Stadshuset

K A L L E L S E

2 Förfrågningsunderlag för parkeringsövervakning i område Öster, Söder och Ytterstaden. Hemligt (Pa)

3 Avtal om försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårdsposten m m. Hemligt (RI)

4 Avtal rörande vissa markfrågor m m med Birka Energi AB inför aktieöverlåtelse till Fortum Power and Heat AB (RI)

5 Muntlig information om revisionsrapporten Granskning av upphandling vid gatu- och fastighetsnämnden

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Mats Rosén (kd)

Kajsa Stenfelt (v)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Catarina Agrell (s)

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m)

Viviann Gunnarsson (mp), tjänstgörande

Margareta Holmberg (m)

Björn Nyström (kd)

Margarita Pulido (s)

Torsten Sandgren (v), tjänstgörande

Anders Ygeman (s)

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Kerstin Boberg, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Mikael Forkner samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

§6 Säkerheten vid tankbilstransporter och ansvaret vid tankbilsolyckor

Ordföranden Sten Nordin (m) frågade om säkerheten vid tankbilstransporter och ansvaret vid tankbilsolyckor.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.