Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2004-11-23

Sammanträde 2004-11-23

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 14/2004 med gatu- och fastighetsnämnden
Läs mer...den 23 november 2004, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset

Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Aktualitetsprövning av den regionala utvecklingsplanen RUFS 2001. Remiss (S)

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10/2004 (utdelas) (A)

8 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 9/2004 (RI)

9 Skyltning av Stockholms tunnlar. Motion nr 2004:41 från Didar Samaletdin (fp) och Ulf Fridebäck (fp) (RI)

10 Markanvisning till Svenska Bostäder avseende del av kv Pireus i Södra Värtahamnen (RI)

11 Förnyat genomförandebeslut med därtill hörande överenskommelser för kv Svea Artilleri på Östermalm (RI)

12 Tilläggsavtal nr 2 till köpeavtal för fastigheten Lustgården 10, Kungsholmen. Genomförandebeslut (RI)

13 Entreprenadavtal för markarbeten för gatubelysning vid Region Ytterstad. Tilldelnings- och anskaffningsbeslut. Hemligt (RY)

14 Markanvisning för bostäder invid kv Fallbrickan i Rågsved till Stockholmshem. Inriktningsbeslut (RY)

15 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom kv Lekrummet i Hässelby med Riksbyggen ekonomisk förening. Genomförandebeslut (RY)

16 Investeringar rörande stadsutvecklingsområdet Årstadal i Liljeholmen. Genomförandebeslut (RY)

17 Information om ändrade trafiklösningar vid ombyggnad av Skärholmens centrum (RY)

18 Vägförbindelse mellan Bagarmossen och Skarpnäcks Gård. Skrivelse från Skarpnäcks stadsdelsnämnd (RY)

19 Ny detaljplan för kvarteret Erik i stadsdelen Bromsten. Remiss (RY)

20 Detaljplan för bostäder vid Vantörsvägen - Gamla Södertäljevägen i Hägersten. Remiss (RY)

21 Omarbetning av program för Ekologiskt byggande (RY)

22 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

23 Intrångsersättning för naturreservaten Paradiset och Lännaskogen i Huddinge kommun (F)

24 Reformerad hyressättning. Remiss från kommunstyrelsen över hyressättningsutredningens betänkande (F och S)

25 Genomförandebeslut av 30-zoner, del 2 (St)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF) 25 bilaga 1.pdf (42 kb) 25 Bilaga 2 Samrådsförslag Bromma 041101.pdf (486 kb) 25 Bilaga 2 Samrådsförslag Enskede-Årsta 041101.pdf (352 kb) 25 Bilaga 2 Samrådsförslag Farsta 041101.pdf (320 kb) 25 Bilaga 2 Samrådsförslag Hägersten 041101.pdf (244 kb) 25 Bilaga 2 Samrådsförslag Hässelby-Vällingby 041101.pdf (445 kb) 25 Bilaga 2 Samrådsförslag Kista 041101.pdf (132 kb) 25 Bilaga 2 Samrådsförslag Kungsholmen 041101.pdf (339 kb) 25 Bilaga 2 Samrådsförslag Liljeholmen 041101.pdf (411 kb) 25 Bilaga 2 Samrådsförslag Rinkeby 041101.pdf (156 kb) 25 Bilaga 2 Samrådsförslag Skarpnäck 041101.pdf (274 kb) 25 Bilaga 2 Samrådsförslag Skärholmen 041101.pdf (358 kb) 25 Bilaga 2 Samrådsförslag Spånga-Tensta 041101.pdf (278 kb) 25 Bilaga 2 Samrådsförslag Södermalm 041101.pdf (377 kb) 25 Bilaga 2 Samrådsförslag Vantör 041101.pdf (279 kb) 25 Bilaga 2 Samrådsförslag Vasastan 041101.pdf (348 kb) 25 Bilaga 2 Samrådsförslag Älvsjö 041101.pdf (314 kb) 25 Bilaga 2 Samrådsförslag Östermalm 041101.pdf (333 kb) 25 bilaga 2.pdf (80 kb) 25 Bilaga 3 Bromma 401101.pdf (486 kb) 25 Bilaga 3 Enskede-Årsta 401101.pdf (349 kb) 25 Bilaga 3 Farsta 041101.pdf (309 kb) 25 Bilaga 3 Hägersten 041101.pdf (244 kb) 25 Bilaga 3 Hässelby-Vällingby 041101.pdf (445 kb) 25 Bilaga 3 Innerstaden 041101.pdf (1 066 kb) 25 Bilaga 3 Kista 041101.pdf (131 kb) 25 Bilaga 3 Kungsholmen 041101.pdf (339 kb) 25 Bilaga 3 Liljeholmen 041101.pdf (407 kb) 25 Bilaga 3 Rinkeby 041101.pdf (155 kb) 25 Bilaga 3 Skarpnäck 041101.pdf (271 kb) 25 Bilaga 3 Skärholmen 041101.pdf (358 kb) 25 Bilaga 3 Spånga-Tensta 041101.pdf (277 kb) 25 Bilaga 3 Södermalm 041101.pdf (375 kb) 25 Bilaga 3 Söderort 041101.pdf (1 413 kb) 25 Bilaga 3 Vantör 041101.pdf (279 kb) 25 Bilaga 3 Vasastan 041101.pdf (348 kb) 25 Bilaga 3 Västerort 041101.pdf (1 477 kb) 25 Bilaga 3 Älvsjö 041101.pdf (314 kb) 25 Bilaga 3 Östermalm 041101.pdf (332 kb)

26 Utan bilen stannar Stockholm. Skrivelse från Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Björn Nyström (kd) (St)

27 Genomförandeavtal mellan Vägverket och Stockholms stad avseende samarbete om den nationella vägdatabasen, NVDB (St)

28 Stockholms stads deltagande i arbetet med Österleden. Motion nr 2004:45 från Sten Nordin (m) (St)

29 Seminarium kring Stockholmsregionens terminalstruktur. Skrivelse från Björn Nyström (kd) (St)

30 Styr- och övervakningssystem för Stockholmstrafiken. Genomförandebeslut (St och RI)

31 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 8/2004 (Pa)

32 Avgiftsbelagda parkeringsplatser i Kista Centrum (Pa)

Hänskjutet från trafikutskottet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Trafikproblem på Sjättenovembervägen i Älvsjö. Åter-remiss (Pa)

Hänskjutet från trafikutskottet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Upphandling av årsavtal för löpande konstbyggnadsunderhåll och impregnering. Genomförandebeslut (RI)

35 Markanvisning till Familjebostäder för bostäder inom fastigheten Skärkarlen 8 och utveckling av tomträtten Smålänningen 3 i Blackeberg. Inriktningsbeslut (RY)

36 Stadens handläggning av Lindgården på Djurgården. Revisionsrapport. Bordlagt 2 november 2004 nr 17 (RI)

37 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Råcksta 1:21 i stadsdelen Beckomberga till Småa AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 2 november 2004 nr 18 (RY)

38 Program för ny bostadsbebyggelse vid Lövstavägen i Hässelby Gård. Programremiss. Bordlagt 2 november 2004 nr 21 (RY)

39 Fastigheten Konvulvolus 1:s, ”Macken”, framtid. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Björn Nyström (kd). Bordlagt 2 november 2004 nr 29 (F)

40 Ansökan om miljörotbidrag. Skrivelse från Roger Mogert (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) Bordlagt 2 november 2004 nr 30 (F)

41 Samarbete med stadsdelsnämnderna och samrådsmöten. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v). Bordlagt 12 oktober 2004 nr 19 och 2 november 2004 nr 32 (RI)

42 Bostadsbyggnation i Västberga. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd. Bordlagt 17 augusti 2004 nr 29 och senast 2 november 2004 nr 41 (RY)

Mötesinformation

Justerat:

3 december 2004

 


Roger Mogert Sten Nordin


Närvarande:


Ledamöter

Roger Mogert (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Hasan Dölek (s)
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Martina Lind (fp)
Margarita Pulido (s)
Ann-Marie Strömberg (v)
Anna Wersäll (m)


Ersättare

Marianne Ahlgren (fp)
Helena Bonnier (m), tjänstgörande
Claes Fleming (fp)
Petter Lindfors (m)
Jimmy Lindgren (s), tjänstgörande
Åsa Romson (mp)
Gunnar Sandell (s), tjänstgörande
Kajsa Stenfelt (v)
Jan Tigerström (m)


Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, John Godberg, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Bengt Hjelm, Eva Leijon, Eva Olsson, Torsten Samuelsson samt borgarrådssekreteraren från roteln Kristin Svensson.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 7 december 2004 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Information om avtal med Kungliga Djurgårdens Förvaltning

--------------------------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret informerade om ett kommande ärende - avtal med Kungliga Djurgårdens Förvaltning. Återremiss – vid nästa nämndsammanträde.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Fråga om förvaltningen av fastigheten Dalslandsgatan 3 på Södermalm

-------------------------------------------------------------------------------------

Fastighetschefen Lars Callemo vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) vid förra nämndsammanträdet om förvaltningen av fastigheten Dalslandsgatan 3 på Södermalm.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 16 november 2004 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 23 november 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 2004-010-36

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Aktualitetsprövning av den regionala utvecklingsplanen RUFS 2001. Remiss

Dnr 2004-000-3047

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss om aktualitetsprövning av den regionala utvecklingsplanen med kontorets utlåtande.

 2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

När prognoser visar på en ökning av invånarantalet i regionen med upp till 600.000 personer fram till 2030, medför detta att utvecklingen av nödvändighet måste vara flerkärnig om den skall vara hållbar.

För att utveckla regionen och rusta den inför framtiden räcker det inte med att Stockholms innerstad växer. Stockholm är idag till stor del en enkärnig region där tätheten av arbetsplatser liksom lönenivåerna faller med växande avstånd från city

För att hela regionen ska utvecklas måste den centrala kärnan avlastas och flera kärnor stimuleras. Det är också olyckligt att människor behöver resa långa sträckor för att komma till arbetet, fritidsaktiviteter och affärer. Staden är idag engagerad i utveckling av nya kärnor; i samverkan med näringslivet, universitet och högskolor. Huvudsakligen gäller det Kista och Kungens kurva/Skärholmen. Vi jobbar också med att utveckla de delkärnområden som finns i staden.

Stockholmsregionens försörjning är avhängig en god infrastrukturplanering. Det är frågor som måste lösas med ett regionalt perspektiv och ett gott samarbete i regionen. Exempelvis frågan om regionens hamnkapacitet måste inbegripa hela östra mellansverige. En utredning som ska utgöra underlag för en hamnstrategi för Stockholm pågår just nu. Målsättningen måste vara att komma fram till en strategi som förenar säkerställandet av hamnkapaciteten i regionen med ett ekologiskt uthålligt transportsystem, regional utveckling och en rättvis fördelning i regionen. Frågor som exempelvis förutsättningarna att ta emot bulk, rationella terminalområden och tillgång till depåer förutsätter god planering och gott samarbete inom regionen.

Beträffande Bromma flygplats anser nämnden inte att den skall behållas som länets andra flygplats. Vår uppfattning är att Bromma flygplats skall avvecklas så snart det är möjligt och att det istället skall byggas bostäder på platsen.

Nämnden anser att det är viktigt med ett regionalt miljöperspektiv. En god miljö lägger grunden för möjligheten att ha ett gott liv och det är positivt att miljömål sätts höga. En hållbar utveckling var från början ett av tre ben i processen att ta fram den regionala utvecklingsplanen RUFS. Detta ben har försummats och behöver i aktualitetsprövningen få förnyad styrka. Den utveckling man räknar med i RUFS där koldioxidutsläppen per person beräknas öka med 15 % är helt oacceptabel och strider mot såväl stadens mål som regionala och nationella miljömål. Regionplanen bör ändras så att infrastrukturförslag och andra åtgärder anpassas till målen om sänkta koldioxidutsläpp.


Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§6 Nedskrivning av fordringar 2004

Dnr 2004-130-3454

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i bilaga 1 till utlåtandet förtecknad nedskrivning av fordran om totalt 348 936,00 kronor.

 2. Nämnden lägger anmälan av gatu- och fastighetsdirektörens beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar om totalt 1 532 610,88 kronor till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10/2004

Dnr 2004-112-523

En av gatu- och fastighetskontoret den 18 november 2004 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för oktober 2004 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§8 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 9/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott för den 5 oktober 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§9 Skyltning av Stockholms tunnlar. Motion nr 2004:41 från Didar Samaletdin (fp) och Ulf Fridebäck (fp)

Dnr 2004-642-2874

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets planer på kompletterande skyltning samt godkänner förslaget till remissvar.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Markanvisning för bostadsändamål inom kv Pireus i Södra Värtahamnen till Svenska Bostäder

Dnr 2004-411-3550

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom kvarteret Pireus till Svenska Bostäder.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§11 Förnyat genomförandebeslut med därtill hörande överenskommelser för kv Svea Artilleri på Östermalm

Dnr 2004-511-3552

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom kvarteret Svea Artilleri omfattande investeringsutgifter om 43 mnkr och investeringsinkomster om 7,5 mnkr och ger kontoret i upp­drag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa ramavtal med tillhörande överens-­ kommelser om byte och försäljning av mark, fastighets­reg­le­ring, exploatering m m, avseende Svea Artilleri, mellan gatu- och fastig­hets­nämnden och Immanuelskyrkans Förvaltning AB, SBC Mark AB, Vasakronan AB, Stiftelsen MHS-Eleven, Fastighets AB Svea Artilleri, statens fortifikations­verk, Gruvmannen 23 Ekonomisk förening, Gruvmannen 25 Ekono­misk förening samt Gruvmannen 27 Ekonomisk förening, i enlighet med vad som anges i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

För att detaljplanen för kvarteret Svea Artilleri ska kunna genomföras krävs ett antal fastighetsregleringar, där mark överförs mellan ett större antal fastigheter. Nämnden är mycket positiv till att genom detta möjliggöra att ytterligare 350 lägenheter kan byggas på en centralt belägen plats i staden.

Bostäderna har också redan då de uppförs god kollektivtrafikförsörjning. Genom garaget under kaserngården löses parkeringsbehov på ett praktiskt och tilltalande sätt. Nämndens uppfattning är att underjordiska garage är ett utmärkt sätt att se till att markytan reserveras för människor att vistas på. När parkeringsplatser skapas under jord ska parkering på markparkering minskas och ytor frigöras för andra aktiviteter. Nämnden anser att det även är viktigt att i det kommande arbetet se till att även cyklister får god och säker framkomlighet. Tydliga cykelstråk ska skapas i området.

Det är positivt att det redan från början planeras för människor i olika ålder och livssituation inom samma nära bostadsområde. I området planeras nu både vanliga bostadslägenheter, seniorboende, trygghetsboende, vårdboende och studentlägenheter.

Vad gäller markytor och byggnader är det viktigt att utformning och val av material görs utifrån ett långsiktigt perspektiv. Både funktionella, estetiska och tillgänglighetsaspekter är mycket viktiga i denna utformning.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

§12 Tilläggsavtal nr 2 till köpeavtal för fastigheten Lustgården 10, Kungsholmen. Genomförandebeslut

Dnr 2004-410-3475

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del tilläggs­­avtal nr 2 till köpeavtal mellan staden och NCC Property Development AB rörande fastigheten Lustgården 10 samt hemställer att kommun­full­mäktige senast den 31 mars 2005 godkänner detsamma.

 2. Nämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheten Lustgården 10 omfattande investeringsutgifter om 10 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 3. Beslutet justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Entreprenadavtal för markarbeten för gatubelysning vid Region Ytterstad. Tilldelnings- och anskaffningsbeslut

Dnr 2004-006-2762

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§14 Markanvisning för bostäder invid kv Fallbrickan i Rågsved till Stockholmshem AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-2351

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder invid kvarteret Fallbrickan till Stockholmshem AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§15 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom kv Lekrummet i Hässelby med Riksbyggen ekonomisk förening

Dnr 2004-511-3642

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandet av exploatering vid kv Lekrummet i Hässelby omfattande investeringsutgifter om ca 18,1 mnkr och försäljningsinkomster om ca 38 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet. Genomförandebeslut.

 2. Nämnden godkänner överenskommelse mellan gatu- och fastighetsnämnden och Riksbyggen Ekonomisk förening avseende byggande av bostäder i kv Lekrummet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandet av exploatering vid kv Lekrummet i Hässelby omfattande investeringsutgifter om ca 18,1 mnkr och försäljningsinkomster om ca 38 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet. Genomförandebeslut.

 2. Nämnden godkänner överenskommelse mellan gatu- och fastighetsnämnden och Riksbyggen Ekonomisk förening avseende byggande av bostäder i kv Lekrummet.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§16 Investeringar rörande stadsutvecklingsområdet Årstadal i Liljeholmen. Genomförandebeslut

Dnr 2004-511-3645

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del genomförandet av exploatering inom Årstadal omfattande investeringsutgifter om 330 mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande.

 3. Nämnden godkänner att kontoret inom ramen 5 mnkr upphandlar projektering av delar av gatunätet i Årstadal innan kommunfullmäktiges beslut i detta ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Kontoret bör återkomma med en redovisning av hur grönstråket mellan Årstaskogen och Vinterviken kan förbättras med anledning av att detta är utpekat i översiktsplanen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

§17 Information om ändrade trafiklösningar vid ombyggnad av Skärholmens centrum

Dnr 2004-630-1521

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lämnad redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§18 Vägförbindelse mellan Bagarmossen och Skarpnäcks Gård. Skrivelse från Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr 2004-520-3187

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Skarpnäcks stadsdelsnämnds lokala pensionärsråd den 1 november 2004. I tjänste-utlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att en utredning skall genomföras om ny vägförbindelse mellan Bagarmossen och Skarpnäcks Gård samt att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skall underrättas om beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§19 Ny detaljplan för kvarteret Erik i stadsdelen Bromsten. Remiss

Dnr 2004-512-3296

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kvarteret Erik i stadsdelen Bromsten, S-Dp 2003-15789-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att parkstråket bör breddas eftersom parkstråket är en kompensation för exploateringen söder om Bällstaån. Stadsbyggnadsnämnden bör därför flytta alternativt ta bort de hus som ligger närmast Spångaån. Den nya bebyggelsen planeras på mark med dåliga markförhållanden och det är viktigt att de boendes säkerhet inte riskeras i framtiden.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

§20 Detaljplan för bostäder vid Vantörsvägen - Gamla Södertäljevägen i Hägersten. Remiss

Dnr 2003-512-4334

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan vid Vantörsvägen- Gamla Södertäljevägen i Hägersten, S-Dp 2001-12572-54.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Då den föreslagna byggnationen planeras till en yta som idag är bebyggd med parkering kan detta öka parkeringsträngseln i området och det är viktigt att detta undersöks vidare i det fortsatta arbetet. Parkeringsplatser behövs i anslutning till servicehuset för besökare både till boende och till restaurangen och de aktiviteter som pågår i servicehuset.

Om det inte är möjligt med fastighetsnära källsortering bör återvinningsstationen ges en annan och lämpligare placering än alldeles utanför fönstren till servicehusets restaurangmatsal.

De nya husen måste få en utformning så att insynen i servicehusets lägenheter begränsas. De boende i servicehuset tillbringar mycket tid i hemmet och mycket av omvårdnaden sker också i bostaden.


Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§21 Omarbetning av program för Ekologiskt byggande

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret, att låta ärendet utgå.

§22 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 2004-781-2714

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Intrångsersättning för naturreservaten Paradiset och Lännaskogen i Huddinge kommun

Dnr 2003-785-3283

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslaget till avtal med Huddinge kommun angående intrångsersättning på 13.760.000 kronor.

 2. Nämnden beslutar om återkallande av stämningen mot Huddinge kommun.

 3. Nämnden beslutar att intrångsersättningen disponeras enligt kontorets förslag.

 4. Nämnden beslutar om omedelbar justering eftersom stämningsansökan måste återkallas från tingsrätten senast vid årsskiftet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Reformerad hyressättning. Remiss av hyressättningsutredningens betänkande

Dnr 2004-760-3359

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av Hyressättningsutredningens betänkande med kontorets utlåtande.

 2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att överlämna gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande utan eget ställningstagande.


Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§25 Genomförandebeslut av 30-zoner, del 2

Dnr 2003-360-871

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden överlämnar åt kontoret att utfärda erforderliga föreskrifter för respektive gata inom zonerna.

 3. Nämnden överlåter åt kontoret att besluta om 30 km/tim utan tidsbegränsning vid skolor utmed huvudgatorna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§26 Utan bilen stannar Stockholm. Skrivelse från Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Björn Nyström (kd)

Dnr 2004-300-2856

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Frågan om hur trafiksystemet i staden kan och bör utvecklas är en av de viktigaste uppgifterna för gatu- och fastighetsnämnden. Som kontoret påpekar så gäller detta självfallet inte bara privatbilismen utan handlar om att få alla trafikslag att samsas och flyta smidigt. Eftersom en stor majoritet av stockholmarna tar sig fram med kollektiva färdmedel har nämnden valt att prioritera kollektivtrafikens framkomlighet. Denna prioritering är också en förutsättning för en miljömässigt hållbar utveckling.

Olika trafikslag behöver emellertid inte ställas mot varandra. Ofta leder åtgärder till positiva effekter för samtliga färdmedel. Ett tydligt exempel på detta är försöket med trängselavgifter som staden nu står inför att genomföra. Försöket syftar till att både öka framkomligheten för bil- och busstrafik, satsa på kollektivtrafik och förbättra miljön. Samtidigt satsar nämnden på att komplettera cykelnätet i hela staden för att ge människor ökad valmöjlighet mellan olika sätt att ta sig fram.

Utbyggnaderna och åtgärderna för att utforma ett trafiksystem för framtidens resande handlar, utöver framkomlighet och miljö, även om att skapa en trygg och säker trafikmiljö. Trafiksäkerhetssatsningarna som staden nu genomför innebär såväl fysiska åtgärder som teknikutveckling, upphandlingskrav och attitydförändrande åtgärder.

Nämnden anser att informationsfrågorna är mycket viktiga för att föra ut, förankra och diskutera frågorna om framkomlighet, trafiksäkerhet och ett hållbart resande. Vi är emellertid tveksamma till om seminarier är den bästa formen för detta.


Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§27 Genomförandeavtal mellan Vägverket och Stockholms stad avseende samarbete om den nationella vägdatabasen NVDB

Dnr 2004-300-3652

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den lämnade redovisningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Stockholms stads deltagande i arbetet med Österleden. Motion nr 2004:45 från Sten Nordin (m)

Dnr 2004-520-3070

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar till kommunstyrelsen på remissen av motionen.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s
att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden vill poängtera att något samråd med Stockholms stad om att påbörja förstudien för Östlig förbindelse inte har skett på politisk nivå. Stockholms stads och gatu- och fastighetsnämndens planeringsarbete utgår under denna mandatperiod från stockholmsberedningens prioriteringar för pågående och kommande trafikprojekt. Det innebär bland annat att inga beslut om Österleden kommer att fattas av staden under mandatperioden.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§29 Seminarium kring Stockholmsregionens terminalstruktur. Skrivelse från Björn Nyström (kd)

Dnr 2004-300-2646

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen från Björn Nyström (kd) överlämna utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§30 Styr- och övervakningssystem för Stockholmstrafiken. Genomförandebeslut

Dnr 2004-300-3578

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 8/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 23 september 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§32 Avgiftsbelagda parkeringsplatser i Kista Centrum

Dnr 2004-340-2531

Hänskjutet från trafikutskottet

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt parkeringsavdelningen att i samråd med Kista stadsdelsförvaltning och Kista stadsmiljögrupp införa avgiftsbelagd parkering i Kista Centrum.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt på förslag av ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp) och Ulf Fridebäck m fl (fp) att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Det vore av intresse för nämnden att höra vad stadsdelsnämnden anser om att avgiftsbelägga parkeringsplatser i Kista centrum. Kontoret bör därför samråda med Kista stadsdelsnämnd och därefter återkomma till nämnden i frågan.

§33 Trafikproblem på Sjättenovembervägen i Älvsjö. Återremiss

Dnr 2004-340-1567

Hänskjutet från trafikutskottet

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att införa ständigt förbud att parkera fordon på Sjättenovembervägen i enlighet med kontorets förslag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§34 Upphandling av årsavtal för löpande konstbyggnadsunderhåll och impregnering. Genomförandebeslut

Dnr 2004-600-3562

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingarna samt ge gatu- och fastighetsdirektören i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med utsedda entreprenörer.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Utöver sitt specifika uppdrag har gatu- och fastighetsnämnden även ett ansvar som arbetsgivare och som stora beställare. Miljöanpassad offentlig upphandling är ett verktyg för staden i ansträngningarna att uppnå en god miljö. Liksom nämnden tidigare beslutat ska ett kontinuerligt utvecklingsarbete bedrivas på kontoret för att se till att Stockholm ständigt ligger i framkant vad gäller sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar. I upphandlingsärenden ska det alltid redovisas vilka krav som ställs vad gäller dessa aspekter.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

§35 Markanvisning till Familjebostäder för bostäder inom fastigheten Skärkarlen 8 och utveckling av tomträtten Smålänningen 3 i Blackeberg. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-1766

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar del av fastigheten Skärkarlen 8 till Familjebostäder (Nytt inriktningsbeslut)

 2. Nämnden medger ändring av användningen av f d panncentral till bostäder på tomträtten Smålänningen 3.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Familjebostäder

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§36 Stadens handläggning av Lindgården på Djurgården. Revisionsrapport

Dnr 2004-130-3193

Bordlagt 2 november 2004 nr 17

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Rotaria Invest AB av den 2 november 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som yttrande över rapporten till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som yttrande över rapporten till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) överlämna och åberopa utlåtandet.

Reservationer

Ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) enligt det av ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§37 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Råcksta 1:21 i stadsdelen Beckomberga till Småa AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-3234

Bordlagt 2 november 2004 nr 18

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Råcksta 1:21 till Småa AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§38 Program för ny bostadsbebyggelse vid Lövstavägen inom stadsdelarna Hässelby Gård och Vinsta. Programremiss

Dnr 2004-512-2838

Bordlagt 2 november 2004 nr 21

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§39 Fastigheten Konvulvolus 1:s, ”Macken”, framtid. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Björn Nyström (kd)

Dnr 2003-770-4175

Bordlagt 2 november 2004 nr 29

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner utlåtandet som svar på rubricerade skrivelse.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet, att uppdra åt kontoret att verkställa uppdraget av den 7 september 2004 att redovisa förutsättningarna för att träffa en överenskommelse med Besquab AB angående övertagande av fastigheten Konvulvolus 1, ”Macken”, samt att anföra följande:

Gatu- och fastighetsnämndens beslut innebar ett uppdrag i syfte att rädda den kulturhistoriskt intressanta industrifastigheten ”Macken” från rivning.

I ärendet saknas uppgift om det förekommit förhandlingar med Besquab AB och hur dessa i så fall utfallit och vilka förutsättningar det finns att träffa avtal med Besquab angående överlåtelse av fastigheten genom köp eller genom markbyte.

Upprustningsbehovet av fastigheten går inte att bedöma utifrån kontorets summariska underlag. Upprustningen är också i stor utsträckning en sak mellan fastighetsägare och hyresgäst/ny köpare, vilket i sin tur är avhängigt av vilket ändamål/köparen ämnar använda huset till. Brukligt är att en fastighet hyrs ut/överlåts ”i befintligt skick”.

Reservation

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Hasan Dölek (s) och Margarita Pulido (s) samt tjänstgörande ersättarna Jimmy Lindgren (s) och Gunnar Sandell (s) enligt kontorets förslag.

§40 Ansökan om miljörotbidrag. Skrivelse från Roger Mogert (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp)

Dnr 2004-140-3026

Bordlagt 2 november 2004 nr 30

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Ansökan bör breddas till att gälla alla offentliga lokaler som kan omfattas av investeringsstödet, även barnstugor. Vi anser också att ansökan bör innefatta även solceller.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

§41 Samarbete med stadsdelsnämnderna och samrådsmöten. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 2004-000-2184

Bordlagt 12 oktober 2004 nr 19 och 2 november 2004 nr 32

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§42 Bostadsbyggnation i Västberga. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Dnr 2004-511-2312

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 29 och senast 2 november 2004 nr 41

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg (v) samt överlämnar det till Liljeholmens stadsdelsnämnd som svar på deras hemställan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§43 Tid för nästa nämndsammanträde och för julmiddag

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter överläggning, att uppdra åt ordföranden att fastställa tid för nästa nämndsammanträde och för julmiddag.