Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2019-09-19

Sammanträde 2019-09-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter, Nordkapsgatan 3, Husby

2 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

4 Anmälan av beslut fattade av Styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående kompletterande ägardirektiv m.m. (Insyn)

5 Anmälan av stämmoprotokoll från extra bolagsstämma 13 juni 2019 för Micasa Fastigheter i Stockholm AB hos Stockholms Stadshus AB, Stadshuset, 3 tr. (Insyn)

6 Finansiell månadsrapport maj och juli 2019 (Insyn)

9 Svar på skrivelse till styrelsen 2019-05-20 från Robert Mjörnberg (V) angående uppföljning av sophanteringen på Micasa Fastigheter (Insyn)

10 VD:s rapporter

- Justering – förslag till kommunfullmäktige gällande investeringsbudget 2020-2022
- Information angående försäljningen av fastigheten Blåkråkan