Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2019-10-17

Sammanträde 2019-10-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter, Nordkapsgatan 3, Husby

2 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

4 Finansiell månadsrapport augusti 2019 (Insyn)

6 Inriktningsärende avseende försäljning av tomträtten i fastigheten Svea Borg 6 i Akalla (Insyn)

8 VD:s rapporter

- Information om styrelsens studieresa