Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2020-02-13

Sammanträde 2020-02-13

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter, Nordkapsgatan 3, Husby

2 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

5 Anmälan av reserapport från studieresan till Malmö 13-15 november 2019 (Insyn)

6 Finansiell månadsrapport december 2019 (Insyn)

11 Rapport avseende genomförd internkontroll 2019 (insyn)

14 Inriktningsärende avseende försäljning av fastigheten Idun 24 i Bromsten (Insyn)