Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2021-02-18

Sammanträde 2021-02-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter, Nordkapsgatan 3, Husby

2 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

4 Anmälan av dataskyddsombudets årsrapport 2020 (Insyn)

5 Anmälan av finansiell månadsrapport för december 2020 (Insyn)

9 Rapport avseende genomförd internkontroll år 2020 (Insyn)

10 Upphandling av Ramavtal tillträdesskydd, lås och passersystem (Insyn)

11 Upphandling av Ramavtal Entreprenörer (Insyn)

14 Stämmoombud vid dotterbolagets årsstämma 2021 (Insyn)