Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2017-10-26

Sammanträde 2017-10-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter, Husby

2 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

3 Förslag till ändrat datum för Micasa Fastigheters styrelsemöte från den 7 till den 19 december 2017 (Insyn)

4 Anmälan av beslut fattade av styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående kompletterande ägardirektiv m.m. (Insyn)

7 Attestinstruktion och delegationsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Insyn)

8 Reviderat genomförandebeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem - projekt VERA (Insyn)

9 Genomförandebeslut avseende ombyggnad av fastigheten Edö 1 hus C till vård- och omsorgsboende (Sekretessärende)(Skickas med post)

11 Finansiell månadsrapport för augusti och september 2017 (Insyn)