Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2020-04-23

Sammanträde 2020-04-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter, Nordkapsgatan 3, Husby

2 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

3 Anmälan av protokoll från årsstämma 2020 för Micasa Fastigheter (Insyn)

5 Finansiella månadsrapporter för januari och februari 2020 (Insyn)

6 Anmälan av svar på skrivelse angående Gör Fristad till ett kollektivhus för äldre (Insyn)

8 Genomförandeärende avseende underhåll och anpassning till seniorboende med aktivitetscenter för fastigheten Drevkarlen 9 ( bilaga 2 sekretess) (Insyn)

9 Genomförandeärende avseende underhåll och anpassning av fastigheten Köpenhamn 1 hus 3 och 5 (bilaga 2 sekretess) (Insyn)

10 Genomförandebeslut avseende nytt LSS boende på fastigheten Tönsberg 5 i Husby (bilaga 2 sekretess) (Insyn)

11 Inriktningsbeslut för nyproduktion av vård- och omsorgsboende och seniorbostäder med aktivitetscenter på fastigheten Ånn 7 i Årsta (bilaga 1 sekretess) (Insyn)