Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2020-06-11

Sammanträde 2020-06-11

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter, Nordkapsgatan 3, Husby

2 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

5 Finansiell månadsrapport för mars och april 2020 (Insyn)

11 Inriktningsärende avseende försäljning av fastigheten Idun 24 i Bromsten genom bolagsförsäljning (Insyn)

12 Genomförandeärende avseende nyproduktion av vård- och omsorgsboende vid Rinkeby allé (bilaga 2 sekretess) (Insyn)

13 Inriktningsbeslut för nyproduktion av vård- och omsorgsboende inom kv 13 etapp 2 i Östra Hagastaden, Norrmalm (bilaga 1 sekretess) (Insyn)