Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2020-12-10

Sammanträde 2020-12-10

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter, Nordkapsgatan 3, Husby

2 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

4 Anmälan av finansiell månadsrapport för september 2020 (Insyn)

5 Förslag till sammanträdesdatum för Micasa Fastigheters styrelse år 2021 (insyn)

7 Svar på skrivelse från Robert Mjörnberg (V) om återhållsamhet i hyresförhandlingarna (Insyn)