Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2017-11-14

Sammanträde 2017-11-14

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset

Innan sammanträdet hålls nämndens årliga möte med rådet för funktionshinderfrågor,
ca k Läs mer...l. 16.30 – 17.00. Separat kallelse utsänds

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Nedskrivning av kundfordringar från år 2016 (Verksamhetsstöd)

8 För ett tryggare och säkrare Stockholm Stockholms stads trygghets och säkerhetsprogram 2018-2021 Remiss från kommunstyrelsen, dnr: 171-1309/2017 (Verksamhetsstöd)

9 Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63) Remiss från kommunstyrelsen, dnr: 110-1452/2017 (Hälsoskydd)

10 Motion (2017:36) om att göra Stockholm till teststad för gårdsförsäljning Remiss från kommunstyrelsen, dnr: 106-964/2017 (Livsmedelskontrollen)

11 Reinvestering av Getingmidjan, kontrollprogram miljö (Plan och miljö)

12 Program för Stora Sköndal Remiss från stadsbyggnadskontoret S-dp 2015-1404 (Plan och miljö)

13 Naturreservat för Rågsveds friområde. Beslut om samråd (Plan och miljö + Explk + Sbk)

14 Offentliga rum - förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin Remiss från trafiknämnden, dnr T2017-01611 (Plan och miljö)

15 Klimatpåverkan av stockholmarnas flygresor samt klimatkompensation av stadens tjänsteresor med flyg (Plan och miljö)

16 Åtgärdsplan Teknikskifte inom vägtrafiken till 2020. Redovisning av uppdrag (Plan och miljö + Tk)

17 Tillsyn i sport- och fritidsbutiker (Plan och miljö)

18 Bilpooler i Stockholm (Plan och miljö)

19 Sammanträdestider 2018 för miljö- och hälsoskyddsnämnden (Verksamhetsstöd) Bordlagt den 17 oktober 2017 i den del som avser datum för sammanträde i september