Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2021-02-16

Sammanträde 2021-02-16

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

8 Utvärderingsrapport – miljöförvaltningens arbete under pandemin (Verksamhetsstöd)

9 Remiss av skrivelse om trygghet och trivsel i Hornsberg Remiss från kommunstyrelsen, Dnr: 220/1454 (Hälsoskydd)

10 Förslag till en samlad djurhälsoreglering Remiss från kommunstyrelsen, KS 2020/1663 (Hälsoskydd)

11 Skrivelse om oseriösa fastighetsvärdar Svar på skrivelse från Deniz Butros m.fl. (V) (Hälsoskydd)

12 Skrivelse om sopsituationen i Skarpnäck Svar på skrivelse från Deniz Butros m.fl. (V) (Hälsoskydd)

13 Fuskprojekt Årsta partihallar (Livsmedelskontrollen)

14 Motion om utbyggnad av laddplatser av Maria Mustonen (V) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/1083 (Plan och miljö)

15 Deltagande i EU-projektet ASAP (Plan och miljö)

16 Skrivelse om fjärrvärmeanslutningar vid nyproduktion av Karin Wanngård m.fl. (S) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/1461 (Plan och miljö)

17 Motion av Peter Wallmark (SD) om att utreda nya riktlinjer för klimatinvesteringar Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/1258 (Plan och miljö)

18 Deltagande i projektet Implementering av målstyrd energiförvaltning (Plan och miljö)

19 Dispens från förbudet att dumpa snö Remiss från länsstyrelsen, dnr 67557-2020 (Plan och miljö)

20 Dispens från förbud mot dumpning av snö Remiss från länsstyrelsen, dnr 535-74189-2020 (Plan och miljö)

21 Dispens från förbud mot dumpning av muddermassor Remiss från länsstyrelsen, dnr 535-74188-2020 (Plan och miljö)

22 Stockholms Hamn AB:s ansökan om tillstånd (ändringstillstånd) att bedriva hamnverksamhet även omfattande hantering av bulkgods på fastigheten Stockholm Ladugårdsgärdet 1:4 Remiss från mark- och miljödomstolen, målnummer M 8121-19 (Plan och miljö)