Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2016-10-25

Sammanträde 2016-10-25

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad - resultat från sommaren 2016 Miljöförvaltningens redovisning (Hälsoskydd)

8 Förslag till avfallsplan 2017-2020 för Stockholms stad, inklusive bilagor Remiss från Stockholm vatten AB dnr 15NM4 (Hälsoskydd)

9 Samråd gällande utbyggnad av tunnelbanedepå i Högdalen och anslutningsspår till Gröna linjens Farstagren Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Plan och miljö)

10 Planera för 5000 bostäder i och i anslutning till Årsta skog. Motion (2016:46) av Joakim Larsson (M) Remiss från kommunstyrelsen dnr 106-688/2016 (Plan och miljö)

11 Remiss av översyn av hastighetsgränser i Södermalm, Älvsjö, Norrmalm och Östermalm Remiss från trafiknämnden dnr T2016-01750 (Plan och miljö)

12 Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande prövotidsredovisning för Hässelbyverket Remiss från mark- och miljödomstolen, mål M 1680-10 (Plan och miljö)

13 Skrivelse angående dumpade fritidsbåtar (Plan och miljö)

14 Rapportering av energianvändning och växthusgasutsläpp 2016 (Plan och miljö)

15 Tillsyn av poolkemikalier och badleksaker (Plan och miljö)

16 Medverka vid seminarium Renewables Working Together i anslutning till COP 22 i Marrakesh (Plan och miljö)

17 Dagvattenvägledning Åtgärdsnivå och riktlinjer (Miljöanalys + Tk + Sbk + Explk + SVAB)

18 Upphandling av instrument för mätning av partiklar i utomhusluft (SLB-analys)

19 Projekt Mälarbanan, delen Duvbo-Barkarby (Plan och miljö)

20 Upphandling av mätutrustning för solcellsdata med dataöverföring och tillhörande tjänster samt visualisering av solelproduktion (Plan och miljö)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad ­ resultat från sommaren 2016 Miljöförvaltningens redovisning, Dnr 2016-14870

§8 Förslag till avfallsplan 2017-2020 för Stockholms stad, inklusive bilagor Remiss från Stockholm vatten AB dnr 15NM4, Dnr 2016-14060

§9 Samråd gällande utbyggnad av tunnelbanedepå i Högdalen och anslutningsspår till Gröna linjens Farstagren Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-12743

§10 Planera för 5000 bostäder i och i anslutning till Årsta skog. Motion (2016:46) av Joakim Larsson (M) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-8548

§11 Remiss av översyn av hastighetsgränser i Södermalm, Älvsjö, Norrmalm och Östermalm Remiss från trafiknämnden, Dnr 2016-13851

§12 Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande prövotidsredovisning för Hässelbyverket Remiss från mark- och miljödomstolen, mål M 1680-10, Dnr 2014-18153

§13 Skrivelse angående dumpade fritidsbåtar, Dnr 2016-13189

§14 Rapportering av energianvändning och växthusgasutsläpp 2016, Dnr 2016-12427

§15 Tillsyn av poolkemikalier och badleksaker, Dnr 2016-014929

§16 Medverka vid seminarium Renewables Working Together i anslutning till COP 22 i Marrakesh, Dnr 2016-15519

§18 Upphandling av instrument för mätning av partiklar i utomhusluft, Dnr 2016-13090

§19 Projekt Mälarbanan, delen Duvbo-Barkarby, Dnr 2016-002462

§20 Upphandling av mätutrustning för solcellsdata med dataöverföring och tillhörande tjänster samt visualisering av solelproduktion, Dnr 2016-12711

§21 Uppdrag angående flyget. Skrivelse från Katarina Luhr m.fl. (MP) och Maria Östberg Svanelind m.fl. (S), Dnr 2016-16269

§23 Förvaltningschefens information