Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Sammanträde i Nynäshamns Mark AB 2022-02-23

Sammanträde i Nynäshamns Mark AB 2022-02-23

Datum
Klockan
08:30
Plats
På distans (samt eventlokalen Port view i Värtaterminalen)

Vänligen notera tiden!

3 Föregående protokoll (utsänd)

5 Uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2021 (utsänd)

6 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

7 Övriga frågor

a. Styrelsekonferens Åbo: Måndag den 28 mars (avgång till Åbo på kvällen) till
och med onsdag 30 mars (ankomst tidig kväll). Mer information skickas ut
inom kort.
b. Årsstämma: onsdagen den 4 maj 2022 kl. 11.00 (eventuellt med efterföljande
lunch).
c. Nästa styrelsemöte onsdagen den 25 maj 2022 kl. 11.30 (ändring av tid anges
i kallelse).