Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Sammanträde 2014-09-23

Sammanträde 2014-09-23

Datum
Klockan
11:45
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

6 Tertialbokslut 2 jämte prognos för 2014 (utsändes senare)

7 Rapporter

a. Verksamheten i Nynäshamns hamn b. Utvecklingsprojektet Stockholm Norvik

8 Övriga frågor

a. Nästa möte: torsdagen den 27 november 2014 kl.17.30 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Stockholms Hamn AB och Kapellskärs Hamn AB

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.