Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Sammanträde 2016-09-26

Sammanträde 2016-09-26

Datum
Klockan
11:45
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2016 (utsänt)

6 Rapporter

a. Verksamheten i Nynäshamns hamn b. Utvecklingsprojektet Stockholm Norvik

7 Övriga frågor

a. Nästa möte: torsdagen den 24 november 2016 kl. 17.30 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Stockholms Hamn AB och Kapellskärs Hamn AB

8 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS