Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Sammanträde 2018-05-22

Sammanträde 2018-05-22

Datum
Klockan
11:30
Plats
Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

6 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2018 (utsänd)

7 Utseende av dataskyddsombud för Nynäshamns Mark AB

8 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)

9 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB (utsänd)

13 Rapporter

a. Verksamheten i Nynäshamns hamn b. Utvecklingsprojektet Stockholm Norvik

14 Övriga frågor

a. Nästa styrelsemöte tisdagen den 2 oktober 2018 kl. 11.30

15 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Godkännande av dagordningen

§4 Föregående protokoll (utsänd)

§5 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

§6 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2018 (utsänd)

§7 Utseende av dataskyddsombud för Nynäshamns Mark AB

§8 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)

§9 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB (utsänd)

§10 Attestordning 2018 - Nynäshamns Mark AB (utsänd)

§11 Internkontrollplan 2018-2019 (utsänd)

§12 Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar (utsänd)