Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Sammanträde 2019-10-02

Sammanträde 2019-10-02

Datum
Klockan
11:00
Plats
Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnsgatan 21, Frihamnen OBS: Fotografering!

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2019 (utsändes senare)

6 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)

7 Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB (utsänd)

9 Rapporter

a. Verksamheten i Nynäshamns hamn
b. Utvecklingsprojektet Stockholm Norvik
c. Rapport Samverkan Stockholmsregionen (föredragande Thomas Andersson)

10 Övriga frågor

a. Nästa möte: tisdagen den 10 december 2018 kl. 17.30 med efterföljande middag
tillsammans med styrelserna för Stockholms Hamn AB och Kapellskärs Hamn AB