Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Sammanträde 2021-01-27

Sammanträde 2021-01-27

Datum
Klockan
Plats

3 Föregående protokoll (utsänd)

4 Utnämning av dataskyddsombud (utsänd)

5 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson )

6 Övriga frågor

a. Nästa styrelsemöte onsdagen den 24 februari 2021 kl. (framgår av kallelse).