Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms beredningsnämnd > Sammanträde 2006-02-07

Sammanträde 2006-02-07

Datum
Klockan
17:30
Plats
Garnisonen, Karlavägen 104, Sture/Linné

Maria Hägnefelt, rektor vid Hedvig Eleonora skola presenteras.

Förhinder att närvara v Läs mer...id sammanträdet anmäls till:

· sekreterare Irma Mattsson, tfn: 508 10 053
e-post: irma.mattsson@ostermalm.stockholm.se
· registrator Ylwa Björkquist, tfn: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se
· fax: 508 10 099.


§ 1-3 Närvarorätt för fackliga företrädare
§ 4 Ej närvarorätt för fackliga företrädare

1 Utseende av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering2 Redovisning av verksamhet för preventionssamordnare 2005.

3 Anmälan av delegationsbeslut

Myndighetsutövning, upphandling – sekretess

4 Umgänge enligt 6 kap 15 § 3 st föräldrabalken.