Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms beredningsnämnd > Sammanträde 2006-09-07

Sammanträde 2006-09-07

Datum
Klockan
17.30
Plats
Garnisonen, Karlavägen 104, Lokal: Sture/Linné

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäls till:

· sekreterare Irma Mattsson, tfn: Läs mer...508 10 053
e-post: irma.mattsson@ostermalm.stockholm.se
· registrator Ylwa Björkquist, tfn: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se
· fax: 508 10 099.

1 Utseende av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering
Närvarorätt för fackliga företrädare

Remissärenden

2 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholtillstånd gällande Cupolen, Sehlstedtsgatan 9.

Dnr 2006-745-621.
Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholtillstånd gällande Linnégatan 1, "L1", Linnégatan 1.

Dnr 2006-746-621.
Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

4 Anmälan av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande avseende resultat av inspektion på Rio servicehus, Sandhamsgatan 6 samt anmälan av förvaltningens svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande.

5 Anmälan av delegationsbeslut.

Myndighetsutövning, upphandling – sekretess