Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms beredningsnämnd > Sammanträde 2006-10-10

Sammanträde 2006-10-10

Datum
Klockan
17:30
Plats
Garnisonen, Karlavägen 104 Lokal: Sture/Linné

Stadsbyggnadskontoret presenterar förslaget om att bygga idrottshall under Engelbrektsskol Läs mer...ans skolgård samt bostäder i anslutning till denna.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäls till:

· sekreterare Irma Mattsson, tfn: 508 10 053
e-post: irma.mattsson@ostermalm.stockholm.se
· registrator Ylwa Björkquist, tfn: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se
· fax: 508 10 099.

1 Utseende av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Närvarorätt för fackliga företrädare

Beslutsärenden

2 Gemensam upphandling gällande städning av lokaler.

Anmälningsärenden

3 Anmälan av tillsynsbesök.

4 Anmälan av delegationsbeslut.

Myndighetsutövning, upphandling – sekretess