Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2020-05-14

Sammanträde 2020-05-14

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2, Vällingby
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (22 kb)

1 Val av justerare samt tid för justering

4 Anmälan av protokolljustering

5 Förvaltningsinformation

7 Övriga frågor

Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA ANMÄLNINGSÄRENDEN

8 Funktionshinderrådets protokoll 16 april 2020

10 Stadsrevisionens årsrapport 2019 för

överförmyndarnämnden Dnr 1.4-84/2020 SEKRETESS 21 sekretessärenden