Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2020-08-27

Sammanträde 2020-08-27

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2, Vällingby
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (21 kb)

1 Punkt 9b

Anmälan av personuppgiftsincident

1 Val av justerare samt tid för justering

4 Anmälan av protokolljustering

5 Förvaltningsinformation

6 Månadsrapport juli 2020

7 Deltagande i Föreningen Sveriges

Överförmyndares studiedagar och årsmöte 2020 Dnr 1.3-79/2020 Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA

8 Övriga frågor

9 Funktionshinderrådets protokoll 11 juni 2020

Dnr 1.1.2-37/2020 9 b. Anmälan av personuppgiftsincident Dnr 1.3-133/2020

10 Delegationsbeslut

SEKRETESS 60 enskilda ärenden