Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2020-10-15

Sammanträde 2020-10-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2, Vällingby
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (20 kb)

1 Val av justerare samt tid för justering

4 Anmälan av protokolljustering

5 Förvaltningsinformation

6 Månadsrapport september 2020

7 Övriga frågor

Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA ANMÄLNINGSÄRENDEN

8 Funktionshinderrådets protokoll 17 september

9 Anmälan till Dataskyddsinspektionen

11 Stockholms stads policyarbete inom området