Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2020-02-06

Sammanträde 2020-02-06

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2, Vällingby
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (21 kb)

1 Val av justerare samt tid för justering

4 Anmälan av protokolljustering

5 Förvaltningsinformation

- information om uttagstillstånd BESLUTSÄRENDEN

8 Övriga frågor

9 Funktionshinderrådets protokoll

12 december 2019 Dnr 1.1.2-4/2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Klimathandlingsplan 2020 -2023 – för ett fossilfritt

och klimatpositivt Stockholm 2040 - remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6-213/2019

13 Miljöprogram 2020-2023 - remiss från

kommunstyrelsen Dnr 1.6-214/2019 Sida 3 (3) FÖREDRAGNINGSLISTA SEKRETESS 13 enskilda ärenden

§1 Val av justerare samt tid för justering

§4 Anmälan av protokolljustering

§9 Funktionshinderrådets protokoll